Żołnierska przysięga na Starym Rynku

Żołnierska przysięga na Starym Rynku

– Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej… – od tych słów roty przysięgi wojskowej rozpoczęło się uroczyste ślubowanie żołnierzy z 13. batalionu lekkiej piechoty w Łomży, wchodzącego w skład 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie odbyło się na Starym Rynku w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Łomży.

– Słowa roty przysięgi wojskowej to niewątpliwy honor, wzruszający moment, który zapadnie w pamięć każdego z was. Ale jest to jeszcze coś więcej, to zobowiązanie, które będzie trwało do końca życia. Zobowiązanie do braterstwa, gotowości do obrony granic Rzeczpospolitej Polskiej. Nie każdy może zastąpić tego zaszczytu – zwracał się do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, specjalnie przybyły na tę uroczystość, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Michał Dworczyk. – Jesteśmy z was dumni, że podjęliście decyzję o służbie w szeregach polskich siłach zbrojnych. Za to chciałbym wam serdecznie podziękować. Chcę podziękować również waszym rodzicom – za to, że wychowali was w duchu patriotyzmu i poczucia obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny – mówił Dworczyk. W trakcie swojego wystąpienia dodał, że “terytorialsi” nie są związane z żadną formacją polityczną. – Dla każdego żołnierza jedyną partią jest Rzeczypospolita Polska. Jedynym celem jest obrona jej granic i obywateli – podkreślał.

Łomża,żołnierska przysięga,obrona terytorialna,wiadomości Łomża

Uroczystą przysięgę złożyło dziewięćdziesięciu żołnierzy 13. batalionu lekkiej piechoty w Łomży. Żołnierze musieli najpierw przejść szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Uczestniczyli w testach sprawnościowych, zostali poddani badaniu Body Mass Index oraz badaniom lekarskim. Zapoznali się również z zasadami taktyki, przetrwania na polu walki, obycia z bronią i bezpiecznego posługiwania się nią. Dla każdego z nich był to pierwszy kontakt z wojskiem. – Przez szesnaście dni intensywnego szkolenia, zdala od swoich rodzin i domów laliśmy pot. Ten czas trudnych ćwiczeń, trudu i znoju, stworzył z ludzi sobie obcych strzelecką gromadę. Gromadę, z którą byli i są nasi przełożeni, dowódcy. To dzięki nim, my jeszcze niedawno cywile, staliśmy się żołnierzami piątego rodzaju sił zbrojnych – przemawiał w imieniu żołnierzy szeregowy Jacek Bagiński. – Panie ministrze jesteśmy gotowi! – oznajmił.

Do “terytorialsów” składających przysięgę zwrócił się także kpt Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w skład której wchodzi 13. batalionu lekkiej piechoty.- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Przysięga stanowi symbol włączenia w szeregi Wojska Polskiego i rozpoczęcia służby na rzecz Ojczyzny. (…) Stojąc w żołnierskich szeregach potwierdzacie swoją gotowość do tego, by zawsze we wszystkich okolicznościach stać na straży najważniejszych wartości. Życzę, aby służba wojskowa przyniosła Wam zaszczyt i satysfakcję – mówił do ochotników kpt Kocanowski.

Łomża,żołnierska przysięga,obrona terytorialna,wiadomości Łomża

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który uczestniczył w wydarzeniu na Starym Rynku nie ma wątpliwości, że powstanie batalionu “to już pewna namiastka wojska”, które stacjonowało w mieście nad Narwią od pokoleń. Dodaje, że wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości działania, są bardzo dobrym rozwiązaniem. – Nowe siły zbrojne mają wzmocnić granice naszego kraju, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo. Łomża została uwzględniona jako jeden z silnych punktów na mapie Polski – uważa włodarz miasta.

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, mają służyć przede wszystkim ludziom. W czasie pokoju “terytorialsi” będą wspierali lokalną społeczność, między innymi przeciwdziałając powstawaniu klęsk żywiołowych czy zwalczając ich skutki. 13. batalion lekkiej piechoty będzie składał się żołnierzy zawodowych, a także wyszkolonych obywateli – pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz odbywających ćwiczenia rotacyjne (minimum raz w miesiącu). Docelowo ma liczyć ponad siedmiuset żołnierzy. Ochotnicy wciąż mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży przy ul. Polowej 12. Dowódca tworzącego się batalionu ppłk Krzysztof Rabek liczy, że mieszkańcy miasta i regionu będą chętnie zasilali szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment