Znamy wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Znamy wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Prawie 9 tys. osób wzięło udział w głosowaniu, w tym 7776 mieszkańców oddało ponad 21,5 tys. ważnych głosów na 24 zdania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. We wtorek zbierze się jeszcze Zespół Koordynujący, który na tej podstawie przyjmie zadania do realizacji, w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie miasta na przyszły rok. Głosowanie trwało od 18 września do 5 października br., zaś propozycje zadań były zgłaszane w czerwcu. Po raz kolejny można było również głosować w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.

– Troską prezydenta Mariusza Chrzanowskiego jest, aby zadania realizowane w mieście były jak najszerzej konsultowane. Chcemy, by pomysły inwestycyjne nie były tylko projektowane zza przysłowiowego biurka, ale były inicjowane możliwie najniżej przez samych mieszkańców. W to wpisuje się właśnie budżet obywatelski – mówił zastępca prezydenta Andrzej Garlicki przypominając, że na początku tej kadencji kwota na budżet partycypacyjny wynosiła 300 tys., a w ciągu minionych czterech lat została podniesiona do 2 mln. – Prezydent Mariusz Chrzanowski chce, by w następnych latach wzrosła ona do 3 mln – powiedział Andrzej Garlicki przypominając, że w tej kadencji uruchomiony został również Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Zastępca prezydenta, będący również przewodniczącym Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski nie ukrywał radości z dużego odzewu społeczeństwa, zarówno w wymiarze zgłaszania zadań, ale również liczby oddanych głosów. Pogratulował także mieszkańcom, którzy zgłosili zadania oraz zaangażowanym w zbieranie głosów.

Lp

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Liczba głosów papierowych

Liczba głosów elektronicznych

Liczba głosów łącznie

CENTRUM

4 Brukowana ulica – ul. Kapucyńska 220.000 zł 1543 24 1567
3 Bezpieczne osiedle  monitoring osiedla nr 5 220.000 zł 1130 9 1139
6 Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 200.000 zł 462 9 471
8 Rekreacyjne ławeczki do odpoczynku, relaksu i opalania -trawiaste tereny bulwaru nadnarwiańskiego 50.000 zł 332 60 392
9 Zagospodarowanie terenu między blokami 3 Maja 2 i 6 50.000 zł 342 15 357
5 Cykl ławeczek wybitnych Ludzi Ziemi Łomżyńskiej  obszar Starego Miasta oraz teren zielony obok Domku Pastora 220.000 zł 230 60 290
7 Ograniczenie ilości kawek i kruków  Al. Legionów i ul. Wojska Polskiego 80.000 zł 198 51 249
1 „Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia -elewacja bloku przy ul. Dwornej 25.000 zł 80 17 97
2 Bajki S. i F. Themerson „Był gdzieś haj taki kraj/ Była gdzieś taka wieś” w ceramice  elewacja kamienicy ul. Farna 1 25.000 zł 80 11 91

ŁOMŻYCA

12 Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na „Bawełnie” wraz
z poszerzeniem ul. Studenckiej – 
ul. Wojska Polskiego 161A
i ul. Studencka 11
220.000 zł 1628 42 1670
10 Bezpieczna droga do SP5 – budowa ciągu pieszego (utwardzenie drogi) – od ul. Pułaskiego (ul. Żwirowa) w stronę SP nr 5 220.000 zł 1325 78 1403
15 Rewitalizacja ciągów pieszych osiedla Młodych – ul. Przytulna,
ul. Miła, ul. Malinowa, ul. Uśmiechu, ul. Promienna, ul. Spacerowa
220.000 zł 853 11 864
16 Teren rekreacyjny przy ul. Harcerskiej – koniec ul. Harcerskiej 200.000 zł 591 22 613
17 Wyposażenie mini bulwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji
i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Wojska Polskiego
 – rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa – Modrzewiowa)
200.000 zł 502 79 581
14 Nowy chodnik przy ulicy Bawełnianej 220.000 zł 522 13 535
13 Budowa chodników oraz wjazdów na ul. Łukasińskiego (po jednej stronie) oraz na ul. Lipowej 220.000 zł 326 29 355
11 Bezpieczna i zielona Kraska – ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Poznańska 50.000 zł 214 10 224

POŁUDNIE

18 Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością w Parku
im. św. Jana Pawła II w Łomży
 -nieużytkowane boisko przy
ul. B. Prusa 3 i 5 (działka nr 12251/11)
220.000 zł 2085 127 2212
20 Mini Park – ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego 170.000 zł 1197 68 1265
22 Poprawa nawierzchni ulicy i parkingów  osiedle Konstytucji 3 Maja przy budynkach 6, 8, 9 220.000 zł 923 28 951
24 Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników oraz parkingów przy Szkole Podstawowej nr 10 (wzdłuż budynku PG 2 i Pływalni Miejskiej)  pas drogowy ulicy między Szkołą Podstawową nr 10
a budynkami ul. Przykoszarowa 31, 35 i ul. Niemcewicza 1, 5
220.000zł 741 169 910
23 Wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy przy budynkach ul. B. Prusa 18, 19, 15 na kostkę polbruk oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych– ul. B. Prusa na odcinku
od ul. Zawadzkiej do Przedszkola nr 9 (działka nr 10570)
196.000 zł 746 37 783
19 Chodnik w pasie drogowym ul. Porucznika Łagody – działka
o nr geodezyjnym 12188/2 przed budynkiem Porucznika Łagody 1
37.000 zł 696 21 717
21 Modernizacja placu zabaw – ul. Kazańska między blokami 3,5 100.000 zł 382 110 492

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

1 Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej obok Orlika przy
ul. Katyńskiej 
– działka nr 12720/6 przy ul. Katyńskiej
100.000 zł 2321 208 2529
2 Gra Miejska – cały obszar Łomży 50.000 zł 654 132 786

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment