Zmiany na drogach

Zmiana organizacji ruchu Łomża
Firmy realizujące inwestycje drogowe w mieście poinformowały o planowanych zmianach w organizacji ruchu w najbliższym czasie. Dotyczą one przebudowy ulicy Sikorskiego oraz rozbudowy ulic Polowej i Zawady Przedmieście.

Na odcinku ulicy Polowej pomiędzy ul. Giełczyńską i Al. Legionów rozpoczęły się prace rozbiórkowe w obrębie chodników, po prawej stronie jezdni. Realizowana jest przebudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną ulicą, budowa kanału technologicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej. Prace prowadzone są przy całkowitym zamknięciu chodnika dla ruchu pieszych  i nie wchodzą w jezdnię.

Na odcinku ulicy Sikorskiego od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego w dniu 29 maja ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony z jezdni lewej na prawą.

Z dniem 1 czerwca wyłączona z ruchu zostanie ulica Zawady Przedmieście na całej długości od Szosy do Mężenina do skrzyżowania z ul. Wiosenną. Dopuszczony zostanie dojazd dla mieszkańców, pojazdów budowy, dostaw oraz służb komunalnych. Część robót będzie wymagała całkowitego zamknięcia ulicy na odcinkach o maksymalnej długości 100 metrów i dojazd do niektórych posesji będzie możliwy wyłączeni od ul. Wiosennej lub od Szosy do Mężenina.

Related posts

Leave a Comment