Zmarła Donata Godlewska – Honorowa Obywatelka Łomży

Zmarła Donata Godlewska - Honorowa Obywatelka Łomży

W piątkowe (24.11.) południe (godz. 12.00), podczas Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej, pożegnamy na zawsze Donatę Godlewską, która odeszła 21 listopada 2017 r. po południu. Niestrudzona kronikarka dziejów Łomży, Honorowy Obywatel Miasta Łomży, Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Honorowy Profesor Wyższej Szkoły Agrobiznesu, laureatka Nagrody Marszałka
Województwa Podlaskiego i Dorocznej Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. Autorka i współautorka kilku książek oraz kilkuset artykułów m.in. o historii naszego miasta. Twórczyni i wieloletnia kierowniczka Archiwum Państwowego. Miała 92 lata.

– Jeszcze wczoraj o 17.00 odwiedziłem Ją w mieszkaniu przy ul. Kopernika, gdzie mieszkała u rodziny
od kilku lat. Dwa dni wcześniej zadzwoniła, że przygotowała kolejny artykuł do bożonarodzeniowego wydania “Wiadomości Łomżyńskich” – przekazuje Wawrzyniec Kłosiński, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wcześniej odwiedził ją ksiądz z Najświętszym Sakramentem, lekarze, którzy opiekowali się Nią przez wiele lat, oddana opiekunka, bratowa.

Donata Teresa Godlewska – łomżynianka z krwi i kości – urodziła się 22 sierpnia 1925 roku. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego, magister filozofii w zakresie historii. Potem ukończyła jeszcze 3-letnie Studium Archiwalne w Łodzi. Przez dwa lata była pracownikiem naukowym Instytutu Historii. Jej rozprawa doktorska “Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów”, wydana drukiem po raz pierwszy w 1962 roku, nie zakończyła się obroną z powodu przedwczesnej śmierci promotora, prof. dr. hab. Stanisława Herbsta. W latach 1952-83 była kierownikiem Archiwum Państwowego w Łomży, od 1958 roku – adiunkt archiwalny z nadania Głównej Komisji Kwalifikacyjnej. W 1971 roku podnosiła kwalifikacje w archiwach państwowych Szwecji, na zaproszenie uniwersytetu w Lund.
Całe pracowite życie poświęciła ukochanemu miastu rodzinnemu, publikując wiele artykułów historycznych w wydawnictwach specjalistycznych, a także popularno-naukowych. Można je odnaleźć w Zeszytach Literatury Ludowej, Roczniku Białostockim, Kontrastach, Archeionie, Archiwiście, Słowie Powszechnym, Ziemi Łomżyńskiej i wielu innych periodykach. Jest autorką licznych opracowań wygłaszanych na sesjach naukowych oraz współautorką audycji radiowych. Przez ponad 30 lat pracy zawodowej opracowała wiele zespołów znajdujących się w Archiwum w Łomży.
Z wydawnictw zwartych wyróżnić należy, oprócz wspomnianych już “Dziejów Łomży” – trzy wydania – opracowanie opisów 14 miast w “Miasta Polskie w Tysiącleciu”, Wrocław 1965, “Katalog archiwalnych planów m. Łomży”, Warszawa 1973, przewodnik “Łomża i okolice”, Warszawa 1976, (współautorka Jadwiga Chętnikowa), “Łomża i województwo” (cztery rozdziały) oraz “Łomża w latach 1794-1866”), Warszawa 1987 r. współautor Czesław Brodzicki.
Uhonorowana licznymi wyróżnieniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w ochronie dóbr kultury staropolskiej i ludowej oraz wpisem do Księgi zasłużonych Ziemi Łomżyńskiej.
– Przez całe życie miałam szczęście do ludzi – pisała w jednym ze swoich ostatnich już artykułów do “Wiadomości Łomżyńskich”. – Od lat najwcześniejszej młodości, poprzez harcerstwo, potem gimnazjum i studia, aż po pracę zawodową. Wiara w Boga, wyniesiona z umiłowanego domu rodzinnego dawała mi zawsze pewne, niezachwiane oparcie we wszystkim, czemu się poświęcałam. Ale byłam też pewna, że zawsze mogę liczyć na ludzi, na tych, z którymi współpracowałam, na ukochaną rodzinę moją, czy w końcu na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. We wdzięcznej pamięci zachowuję te niezapomniane chwile spotkania z Ojcem Świętym w Łomży. I to, że moje życie mogę zaliczyć do bardzo udanych zawdzięczam właśnie wszystkim tym ludziom, których dobry Bóg postawił na mojej drodze – pisała.

Trumna z doczesnymi szczątkami ś.p. Donaty Godlewskiej zostanie wystawiona w kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Kopernika w Łomży w czwartek, 23 listopada o godz. 14.00 oraz w piątek 24 listopada w godz. 9.00-11.30. Msza św. pogrzebowa, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, zostanie odprawiona o godz. 12.00 w Katedrze Łomżyńskiej. – Po jej zakończeniu odprowadzimy Panią Donatę na miejsce Jej wiecznego spoczynku na zabytkowym cmentarzu w Łomży – informuje Wawrzyniec Kłosiński.
Pani Donata odeszła w spokoju. Niech tak też odpoczywa po długim i pracowitym życiu…

 

tekst i foto: TPZŁ

Related posts

Leave a Comment