Zmarł były Prezydent Łomży Jan Rachubka

Zmarł były Prezydent Łomży Jan Rachubka

W dniu 13 sierpnia 2017 r., w wieku 86 lat zmarł Jan Rachubka, pierwszy powojenny Prezydent Łomży, sprawujący tę funkcję w latach 1975-1978. Wystawienie ciała odbędzie się w środę 16 sierpnia o godz. 8:30, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10:00 w Domu Pogrzebowym Marczyk przy ul. Przykoszarowej.

Jan Rachubka z wykształcenia był prawnikiem i ekonomistą. Ukończył Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przeszedł również przeszkolenie wojskowe. Ukończył Dywizyjną Szkołę Artylerii w Chełmie w 1953, a w 1954 był dowódcą w plutonie topozwiadu. Natomiast w 1956 przeszedł przeszkolenie na Wyższej Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu, a w następnych latach przeszedł szereg szkoleń w innych jednostkach wojskowych. Pracował jako inspektor w Spółdzielni Pracy Spedytor Mazurski w Olsztynie, Starszy Inspektor Narodowego Banku Polskiego w Łomży, Zastępca Dyr. ds. Ekonomicznych – Główny Ekonomista w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Łomża” w Łomży, Dyrektor Naczelny Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Łomży, Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. W latach 1969-2001 prowadził obsługę prawną w kilku jednostkach organizacyjnych, m.in. w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych „Wizna” w Grądach Woniecko, Gospodarstwie Mieszkaniowym Zasobu Skarbu Państwa w Grądach Woniecko, WPHW w Łomży, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, Spółce z o.o. „Wodociągi Wiejskie” w Łomży, w spółce „Bonafrost” w Jeziorku. Był członkiem m.in. Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży od momentu jego powstania. Przez kilka kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Od 1991 do 2003r. był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1991-1995 był ponadto członkiem Komisji ds. Szkolenia Zawodowego radców prawnych. W latach 1991-2000 był Prezesem Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Łomży. Natomiast od 2000 do czerwca 2005 r. był Wiceprezesem Okręgowego Sądu Łowieckiego w Łomży. W 1975 roku pełnił funkcję prezesa Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Za wybitne zasługi w pracy zawodowej i społecznej w służbie Państwu i społeczeństwu otrzymał 50 różnych odznaczeń państwowych i wyróżnień społecznych.

Zmarł były Prezydent Łomży Jan Rachubka

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment