Zdobądź nowy zawód lub rozwiń swoje umiejętności

Zdobądź nowy zawód lub rozwiń swoje umiejętności

Na początku tygodnia w łomżyńskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasową rekrutację do projektu pt. “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Łącznie na różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia podyplomowe zapisało się już ponad 1800 osób.

– Przed nami trzy lata realizacji niezmiernie ciekawego projektu na rzecz mieszkańców z subregionu łomżyńskiego, którzy zechcą podnieść, uzupełnić lub całkowicie zmienić swoje kwalifikacje, zgodnie z potrzebami podlaskiego rynku pracy – mówiła zastępca prezydenta Łomży, Agnieszka Muzyk. – Projekt bonów szkoleniowych jest ogromną szansą dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Jesteśmy dumni, że jako pierwsi w Polsce, rozpoczynamy tak ważny program. Zamierzamy najlepiej jak to możliwe wykorzystać tę szansę – dodawała.

Projekt obejmuje bony edukacyjne na szkolenia zawodowe oraz kursy kompetencji ogólnych, z informatyki, języków obcych oraz studia podyplomowe. Mogą wziąć w nim udział dorośli mieszkańcy subregionu łomżyńskiego. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w połowie listopada. Najmłodsze osoby, które już się zgłosiły mają po 18 lat i wybrały kursy przygotowujące do matury. Najstarszy uczestnik ma 67 lat i skorzysta z kursu językowego. Chętni, którzy chcą dołaczyć do projektu i otrzymać bon szkoleniowy, powinni zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Następnie wybrać kurs, który ich interesuje. Po rejestracji kandydaci będą zapraszani na indywidualne spotkania z doradcami kariery. Ci z kolei przeprowadzą je przez kolejne etapy rekrutacji.

Konferencja prasowa zorganizowana w Urzędzie Miejskim przyniosła konkretne dane. Wynika z nich, że na dzień 24.11 w Bazie Usług Rozwojowych zarejestrowało się już prawie 1800 osób. Tylko w Łomży złożono 554 wnioski, a w powiecie łomżyńskim ponad 320. Jak poinformowała Agnieszka Muzyk, z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń od 1 grudnia planowane jest wstrzymanie naboru w celu weryfikacji złożonych wniosków. Szacowany czas wstrzymania rekrutacji to około miesiąca. – Potrzebujemy tego czasu, żeby rozpatrzyć każdy wniosek, umówić spotkania z doradcami kariery i sprawnie przeprowadzić dalsze etapy rekrutacji. To, że ktoś złożył wniosek nie jest równoznaczne z tym, że otrzyma dofinansowanie – tłumaczyła zastępca prezydenta miasta.

Jednym z podstawowych zadań projektu było podjęcie prac nad określeniem potrzeb regionu podlaskiego w zakresie kierunków kształcenia zawodowego, kursów i szkoleń osób indywidualnych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Przy współpracy z dr Edytą Dąbrowską Miasto Łomża wydało publikację “Diagnoza  potrzeb gospodarki subregionu łomżyńskiego w kontekście wspierania kształcenia ustawicznego”. Pozwoli ona pracownikom projektu na bieżąco weryfikować potrzeby chętnych ubiegających się o bony szkoleniowe tak, aby do pracodawców trafiały osoby, na których kwalifikacje jest największe zapotrzebowanie na podlaskim rynku pracy.

Projekt pt. “Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Jego liderem jest Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim oraz Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment