Zawody Pływackie Szkół Podstawowych z klasami gimnazjalnymi oraz Szkół Średnich

Zawody Pływackie Szkół Podstawowych z klasami gimnazjalnymi oraz Szkół Średnich

W niedzielę 29 października 2017 r. w Parku Wodnym odbędą się zawody pływackie skierowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i klas gimnazjalnych pod nazwą: “Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich” oraz zawody dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą: „Podstawówka na fali H2O 2017/2018- I edycja”.

W organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zawodach uczniowie rywalizować będą w następujących stylach pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: wsamselski@mosir.lomza.pl bądź w recepcji Parku Wodnego najpóźniej do dnia 25 października br. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest do pobrania na dole strony.

Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na godzinę 8:40, start zawodników na godzinę 9.00.

Na czas imprezy tj. 8:00 – 14:00 Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego 15 będzie zamknięty dla klientów. W tym dniu zapraszamy wszystkich klientów od godziny 14:00.

Konkurencje Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich

50 m st. Dowolny
50 m st. Klasyczny
50 m st. Motylkowy
50 m st. Grzbietowy

Konkurencje Podstawówka na fali H2O 2017/2018

25 m st. dowolny chł. i dz. – kat. A, A1, A2
25 m st. grzbietowy chł. i dz. -kat. A, A1, A2
25 m st. klasyczny chł. i dz. -kat. A, A1, A2
50 m st. dowolny chł. i dz. -kat. B, C, D
50 m st. grzbietowy chł. i dz. -kat. B, C, D
50 m st. klasyczny chł. i dz. -kat. B, C, D
50 m st. motylkowy chł. i dz. -kat. B, C, D
Sztafeta 4×25 m st. dowolny chł. i dz.

PROGRAM ZAWODÓW:

Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich
8:30 – wejścia zawodników do szatni
8:40 – oficjalne otwarcie zawodów
8:45 – rozgrzewka
9:00 – 9:40 – rywalizacja w poszczególnych stylach pływackich
9:50 – zakończenie zawodów

Podstawówka na fali H2O 2017/2018
10:00 – rozgrzewka
10:15
25 m st. dowolny chł. – kat. A,A1, A2
25 m st. dowolny dz. -kat. A,A1, A2
10:30
25 m st. grzbietowy chł. – kat. A,A1, A2
25 m st. grzbietowy dz. -kat. A,A1, A2
10:50
25 m st. klasyczny chł. – kat. A,A1, A2
25 m st. klasyczny dz. -kat. A,A1, A2
11:10
50 m st. dowolny chł. – kat. B, C, D
50 m st. dowolny dz. -kat. B, C, D
11:30
50 m st. grzbietowy chł. – kat. B, C, D
50 m st. grzbietowy dz. -kat. B, C, D
11:50
50 m st. klasyczny chł. – kat. B, C, D
50 m st. klasyczny dz. -kat. B, C, D
12:10
50 m st. motylkowy -kat. B, C, D
12:30
sztafety 4x 25 m st. dowolny dz. i chł.
13:00 – zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Cel zawodów

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. Zachęcanie do aktywnego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnienie pływania jako sportu, który w wyjątkowy sposób wpływa na samopoczucie i kondycję fizyczną, propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego, a także pokaz umiejętności pływackich zdobytych dzięki funkcjonowaniu pływalni i prowadzonemu programowi powszechnej nauki pływania

2. Organizator

MOSiR Łomża

3. Termin i miejsce zawodów

29 października 2017 r. Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15
9:00 – 10:00 – Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich
10:00 – 13:00 – Podstawówka na fali H2O 2017/2018

4. Zgłoszenia do udziału w zawodach

W zawodach biorą udział dzieci i młodzież umiejąca pływać ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz śrdnich, zgłoszona przez kierowników ekip (przedstawicieli szkół oraz instruktorów nauki pływania) na specjalnych kartach zgłoszeniowych (Załącznik Nr 1 – Podstawówka, Załącznik Nr 2 – Gimnazjum, Szkoły Średnie)

Podpisane przez kierowników ekip karty zgłoszeniowe na zawody należy składać do dnia 25 października 2017 r. w Parku Wodnym pok. 112 lub drogą elektroniczną na adres: wsamselski@mosir.lomza.pl. Zgłoszenie chętnych na zawody przez kierowników ekip jest równoznaczne ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach.

5. Konkurencje szkół podstawowych odbywają się w kategoriach wiekowych z podziałem na wiek oraz chłopców i dziewczynki, natomiast konkurencje klas gimnazjalnych i Szkół Średnich rozgrywane są oddzielnie z podziałem na płeć.

Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich
1) Gimnazjum Kobiety
2) Gimnazjum Mężczyźni
3) Szkoły Średnie Kobiety
4) Szkoły Średnie Mężczyźni

Podstawówka na fali H2O 2017/2018
A – rocznik 2009
A1 – rocznik 2010
A2 – rocznik 2011
B – rocznik 2008 – 2007
C – rocznik 2006 – 2005
D – rocznik 2004

6. Punktacja konkurencji indywidualnych

I m-ce – 10 pkt,
II m-ce – 8 pkt,
III m-ce – 6 pkt,
IV m-ce – 5 pkt,
V m-ce – 4 pkt,

7. Każdy uczestnik może wystartować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz może być członkiem zespołu sztafetowego.

8. Zawodnicy lub zespoły sztafetowe, które nie zgłoszą się na start po wywołaniu przez spikera lub nie pokonają właściwego dystansu będą nieklasyfikowani (NKL).

9. Organizatorzy w trakcie trwania zawodów zapewniają opiekę medyczną.

10. Wszystkie spory, protesty i odwołania rozstrzyga komisja sędziowska.

11. Organizatorzy zawodów i sędziowie zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu.

12. Wyniki będą ogłaszane na bieżąco przez spikera, po zawodach będą dostępne w recepcji pływalni.

13. Zasady stylów pływackich reguluje PZP – Przepisy FINA.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

15. Nagrody

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale, najlepsze sztafety otrzymają dyplomy, zawodnik, który zgromadził największą liczbę punktów w 3 edycjach zostanie uhonorowany nagrodą.

16. Regulamin obowiązuje od 16 października 2017 r.

 

MOSiR Łomża

Related posts

Leave a Comment