Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łomża

Stary Rynek Łomża

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łomży uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. Bursy Szkolnej nr 3, która zostanie włączona w struktury Bursy Szkolnej nr 2. Za głosowało 11 radnych, 10 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Treść zawiadomienia poniżej.

Zawiadamiam, że na sesji w dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U. z 2018 r poz. 996 z późn. zm./ organ prowadzący ma obowiązek na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji powiadomić o zamiarze likwidacji bursy pełnoletnich wychowanków i rodziców wychowanków niepełnoletnich.

Równocześnie informuję, że wychowankowie uczęszczający do Bursy Szkolnej Nr 3 będą mieli możliwość korzystania, począwszy od 1 września 2019 r., z Bursy Szkolnej Nr 2 względnie Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, przy czym budynek byłej bursy nr 3 w Łomży stanie się częścią Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży, zatem warunki pobytu i opieki nie ulegną zmianie.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment