Zawadzka otwarta w całości

Zawadzka otwarta w całości

W poniedziałek 15 października uroczyście otwarto i poświęcono drugi odcinek ulicy Zawadzkiej. Około 1000-metrowy fragment od Przykoszarowej do Szosy do Mężenina kosztował ponad 14 mln zł z czego 85% środków pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowa drugiego odcinka Zawadzkiej rozpoczęła się w styczniu tego roku. Na dwujezdniowym przedłużeniu od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina została wykonana nowa nawierzchnia, powstały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i zjazdy (indywidualne i publiczne). Zbudowano ponadto kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz przebudowano sieć energetyczną i telekomunikacyjną. Powstało też skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ul. Chmielną.

– Ulica Zawadzka jest jedną z kluczowych inwestycji drogowych zrealizowanych bieżącej kadencji samorządu. Ten drugi etap jest niezwykle ważny, bo droga została zbudowana od podstaw. Stwarza ona nowe perspektywy rozwoju naszemu miastu, które rozwija się w tamtym kierunku. Za kilka lat będą z niej korzystać mieszkańcy nowo powstałych bloków i domów jednorodzinnych – mówił chwilę przed symbolicznym przecięciem wstęgi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Dodał, że w ciągu ostatnich czterech lat miasto zbudowało, bądź zmodernizowało drogi na na łączną kwotę 125 mln zł. Jego zastępca Andrzej Garlicki podkreślał, że niektórzy nie wierzyli w sukces tej inwestycji, a dziś “możemy jeździć po pięknej drodze”.

O tym, że to “rekordowa kadencja” pod względem drogowym mówiła w swoim wystąpieniu poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka. – To miasto się rozwija, to widać. Ulice są piękne, nowo wybudowane, wyremontowane, zieleń jest piękna. Chciałabym wszystkim podziękować i pogratulować. Oby tak dalej – podkreślała. Jej opinię podzieliła również wypowiadająca się w imieniu radnych miejskich, wiceprzewodnicząca Alicja Konopka. – Nigdy nie było takiej kadencji. – Zawsze gościom, którzy spoza Łomży do mnie trafiali mówiłam, że mieszkam na wsi. Teraz z wielką dumą mogę powiedzieć, że mieszkam w pięknym mieście – przekonywała mieszkanka osiedla i radna Hanka Gałązka.

Prace za sumę ponad 14 mln zł wykonało konsorcjum firm: UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży (partner konsorcjum). Prawie 12 mln, czyli 85% środków miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Cała ulica Zawadzka kosztowała 17,7 mln zł, a pozyskane środki zewnętrzne wyniosły ponad 15 mln zł. – Cieszymy się, że mamy wkład w rozwoju Łomży – podsumował w imieniu marszałka województwa podlaskiego Jerzego Lesczyńskiego, wicemarszałek Stefan Krajewski.

Ulicę poświęcili wspólnie ks. parł. dr Wojciech Nowacki, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała oraz ks. kan. Andrzej Godlewski, proboszcz parafii pw. Krzyża Św.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment