Z “Nadzieją” w przyszłość

Z "Nadzieją" w przyszłość

Sześćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z budżetu miejskiego otrzyma Grupa Ratownicza SPR “Nadzieja” na zakup używanego ambulansu ratunkowego. Radni miejscy przychylili się do wniosku prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi oraz radnym, którzy zagłosowali za przyznaniem nam dofinansowania. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Łomży, ale i całego regionu – mówi ks. Radosław Kubeł, koordynator Grupy Ratowniczej “Nadzieja”. Jak dodaje, tego samego dnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży poinformowała o przydzieleniu Grupie Ratowniczej Nadzieja własnych, unikatowych numerów operacyjnych 368[B]XX, co stanowi kolejny krok na drodze wprowadzenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Możliwości jednostki w tym zakresie wydatnie wzmocni bez wątpienia nowy ambulans pozyskany dzięki dotacji Miasta Łomży.

Jest on bardzo potrzebny, bo nieszczęśliwych zdarzeń przybywa coraz więcej. Tylko w ubiegłym roku działająca na terenie północno-wschodniej Polski GR “Nadzieja” podjęła 547 działań (na terenie Łomży 267), udzielając pomocy łącznie 1051 osobom (na terenie Łomży 111). – Obecna karetka, zakupiona przy współfinansowaniu miasta, jest wykorzystywana do pracy zespołu ratownictwa medycznego, ale nie jest w stanie obsłużyć całej działalności jednostki na terenie Łomży, tym bardziej, że często działania planowe pokrywają się z niespodziewanymi działaniami ratunkowymi i poszukiwawczymi. Zakup kolejnego pojazdu usprawni naszą pracę – tłumaczy ks. Radosław Kubeł.

Jest to kolejne wsparcie, jakie otrzymało stowarzyszenie zajmujące się udzielaniem pierwszej pomocy i ratownictwem. Dwa lata temu Miasto Łomża współfinansowało zakup ambulansu ratunkowego, przeznaczając na ten cel 75 tys. zł, zaś w ubiegłym roku 30 tys. zł trafiło na modernizację bazy wyjazdowej karetek ratunkowych. – W kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa nigdy nie można oszczędzać. Dlatego zależy mi, aby sprzęt jakim dysponuje Grupa Ratownicza SPR “Nadzieja” był jak najlepszy – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment