XII edycja Rankingu Innowacje 2018

XII edycja Rankingu Innowacje 2018

Ramy rowerowe dedykowane do montażu silnika elektrycznego, pierwszy na świecie interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem, zaawansowany, bateryjny rejestrator przepływu gazu – to między innymi te rozwiązania zdobyły w zeszłym roku nagrody w rankingu Innowacje 2017. Ponadto w kategorii Usług kapituła doceniła platformę seed house z zastosowaniem sztucznej inteligencji analizującej w oparciu o dane z Internetu pomysł na biznes klienta. Celem rankingu jest pokazywanie nowych trendów na naszym rynku oraz kreatywności mieszkańców województwa Podlaskiego.

Wszystkie te rozwiązania wymyślili ludzie zatrudnieni w podlaskich firmach, a wspomniane rozwiązania sprawdzają się w realnej działalności służąc ludziom w Polsce i za granicami naszego kraju. Ranking jest tworzony, aby promować nowoczesne rozwiązania, ale też promować mniej stereotypowy odbiór regionu.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z województwa Podlaskiego z innowacyjnymi produktami lub usługami lub wdrażających nowoczesne technologie zapraszamy do udziału w tegorocznym Rankingu Innowacje 2018.

Zgłoszenie polega na wypełnieniu i przesłaniu stosownej ankiety w terminie do 10 kwietnia 2019r.
Ankieta dla firm Innowacje 2018
Ankieta w kategorii Innowacja społeczna w rankingu Innowacje 2018

Zasady udziału:
– ranking podzielony jest na dwa podstawowe segmenty: dla firm i dla instytucji otoczenia biznesu, szkół, uczelni, organizacji społecznych i instytucji publicznych (w tej drugiej kategorii nagrody przyznawane są pod hasłem Innowacje społeczne);
– w rankingu Innowacje mogą brać udział wyłącznie firmy zarejestrowane w woj. podlaskim;
– udział w rankingu jest bezpłatny;
– w rankingu dla firm brane są pod uwagę tylko rozwiązania wdrożone w 2018 roku;
– nagrody dla firm przyznawane są w trzech kategoriach: usługi, produkcja, rozwiązania cyfrowe (każda firma może zgłosić rozwiązania w kilku kategoriach, jeśli ma tak szeroki profil działania) w podziale na firmy mikro, małe, średnie i duże;
– ankieta – która jest podstawą zgłoszenia – pozwala na zgłoszenia innowacji w firmie w kilku sferach: technologicznej, produktowej, organizacyjnej lub marketingowej;
– Innowacje społeczne – to nagroda dla podmiotów, które realizowanymi projektami, konkursami, akcjami promują generowanie innowacyjnych rozwiązań, współpracę biznesu z nauką, otwierają umysły uczniów, studentów, przedsiębiorców, naukowców – po prostu mieszkańców regionu na konieczność myślenia i działania w świecie, w którym innowacyjność wpływa na konkurencyjność gospodarki; a docelowo – na podwyższanie standardu życia ludzi;
– Innowacje dla firm i Innowacja społeczna mają dedykowane sobie odrębne ankiety możliwe do wypełnienia online;
– Dodatkowe kategorie nagród (przyznawane także na podstawie danych zawartych w ankietach) to: Młodzi dynamiczni (dla firmy działającej krócej niż trzy lata; wiek przedsiębiorców nie ma znaczenia) i Wynalazca Roku;
– Kapituła zastrzega sobie możliwość wizyty w przedsiębiorstwie czy instytucji w celu lepszego poznania jej działalności.

Partnerami merytorycznymi tegorocznego rankingu, którego głównym organizatorem jest od początku Kurier Poranny, jest Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Białystok, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, Park Przemysłowy w Łomży i Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Przedstawiciele tych organizacji wchodzą w skład kapituły rankingu.
 
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu:
Maryla Pawlak-Żalikowska
maryla.zalikowska@polskapress.pl
85 7489552 / 695 119 722

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment