Wystawa, którą powinien zobaczyć każdy łomżyniak

Wystawa, którą powinien zobaczyć każdy łomżyniak

Kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, fotokopie dokumentów: tych sprzed sześciuset lat, ale i znacznie nowszych, a tym samym chyba jeszcze ciekawszych dla współczesnych mieszkańców. Pracownicy łomżyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Białymstoku przygotowali wystawę „600 lat Miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”. Można ją obejrzeć w holu Urzędu Miejskiego. Zawczasu warto jednak zarezerwować więcej czasu, bo śledzenie wiekowej historii naszego miasta wciąga na długie minuty.

Ułożona chronologicznie wystawa sięga czasów najdawniejszych. Zobaczymy m.in. potwierdzenie przywilejów i praw Łomży, wydane w 1526 roku przez króla Zygmunta I, szesnastowieczne spisy inwentarskie czy listy ówczesnych rajców Łomży, kierowane do miast królewskich.
Archiwiści pokazują datowany na 1918 rok protokół z odwiedzin urzędników w ośrodku dla internowanych legionistów Józefa Piłsudskiego. Czytamy w nim, że warunki higieniczne zastali zadowalające, ale odżywianie żołnierzy- niedostateczne. Dociekliwym, intersujących wniosków dostarcza lektura rozkładu planu dnia internowanych: oprócz różnych poziomów kształcenia (od nauki czytania po kursy wyższe), legioniści mieli zajęcia językowe, teatralne, śpiewali w chórze i grali w football.
Historia najnowsza to fotografie zniszczonej wojną ulicy Długiej, Starego Rynku z uchwyconym fragmentem jednej z dwóch działających wówczas w Łomży stacji benzynowych, września 1939 roku na ulicach naszego miasta.

To także powojenne odbudowa, dokumenty towarzyszące powołaniu województwa łomżyńskiego i pierwszego wojewody, czasy formowania się łomżyńskiej Solidarności.
Ale historia miasta to nie tylko trudne, epokowe wydarzenia. To także rozrywka, kultura, sztuka. W atrakcje obfitowały na przykład świętowane w 1962 roku Dni Łomży. Przez trzy dni czerwca, mieszkańcy brali udział w pochodach, pokazach gimnastycznych, mogli podziwiać loty zorganizowane przez Aeroklub Białostocki , a święto zwieńczyła zabawa taneczna.
Plakaty dokumentujące to wydarzenie są tym bardziej interesujące, że „na gorąco” możemy je porównać z naszymi, współczesnymi obchodami Dni Łomży i sześćsetnej rocznicy nadania praw miejskich.
Wystawę przygotowaną przez pracowników Archiwum Państwowego można oglądać codziennie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

600.lomza.pl

Related posts

Leave a Comment