Władze samorządowe spotkały się z żołnierzami i kombatantami

Władze samorządowe spotkały się z żołnierzami i kombatantami

Obchody Święta Wojska Polskiego w Łomży tradycyjnie inauguruje spotkanie Prezydenta Łomży i Starosty Łomżyńskiego z kadrą Wojska Polskiego i przedstawicielami organizacji kombatanckich w Ratuszu. – Jest to bardzo dobra tradycja, którą należy kontynuować – mówił Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Wtórowała mu Elżbieta Parzych, Starosta Łomżyński. – Są one niezwykle potrzebne, byśmy mogli w luźniejszej atmosferze porozmawiać z tymi, którzy bronią naszych granic, bądź też przeszli w stan spoczynku – mówiła. Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującą się na Domku Pastora.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach jest istotne, by pamiętać o bohaterach, którzy walczyły o naszą niepodległość. – Ale też musimy pamiętać i w sposób szczególny dbać o osoby, które w czasie zagrożenia będą w stanie pokierować obroną Rzeczypospolitej – mówił Prezydent podkreślając, jak bardzo istotne jest, by pamiętać o wojsku. Nie ukrywał, że zapadające na najwyższym szczeblu rządowym decyzje dotyczące rozwoju wojska i tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej dotyczą także naszego miasta. – Od objęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości mamy konkretne działania, które i nas nie omijają. Te działania, które obejmują zwiększenie środków na obronę i modernizację armii, to działania konkretne. Mam nadzieję, że to, o co walczymy od dłuższego czasu, czyli podniesienie rangi Warsztatów Technicznych, też w najbliższym czasie będzie miało miejsce – mówił dodając, że jako Prezydent Łomży jest zadowolony z tego, że wojsko, które było w Łomży przez długie lata, tutaj powraca. Dziękował również obecnym na spotkaniu kombatantom i Sybirakom za postawę i zaangażowanie podkreślając, że dla młodego pokolenia są wzorem do naśladowania.

Łomża, Święto Wojska Polskiego,kombatanci,żołnierze,samorząd,wiadomości Łomża

Dowódca Warsztatów Technicznych Łomża mjr. Marek Niedźwiedzki mówił, że wieloletnia tradycja spotkań przed Świętem Wojska Polskiego świadczy o tym, że wojsko jest ponad podziałami politycznymi. – Bo mimo zmian personalnych we władzach samorządowych czy wojskowych, te spotkania cały czas się odbywają. Jest to zaszczyt i wyróżnienie, że w wigilię Święta Wojska Polskiego możemy się tu spotkać – mówił. Według niego dzięki temu, iż Łomża wzbogaca się o kolejnych żołnierzy w ramach Batalionu Obrony Terytorialnej mieszkańcy Łomży będą czuli się jeszcze bezpieczniej. – Dziękuję dla współorganizatorów tego spotkania, że pamiętają o nas i tych, którzy walczyli na różnych frontach, którzy służyli przed nami i którzy służą w tej chwili. Dla nas żołnierzy jest to zaszczyt, że możemy służyć na ziemi łomżyńskiej i w tak wspaniałym łomżyńskim środowisku, które zawsze nas szanuje i widzi u siebie – mówił mjr. Marek Niedźwiedzki.

Łomża, Święto Wojska Polskiego,kombatanci,żołnierze,samorząd,wiadomości Łomża

Zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk przypomniała, że w kampanii wyborczej Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego przyjęte było hasło „tradycja i nowoczesność”. Ta tradycja to między innymi kultywowanie tego, co było dobre w przeszłości. W kwestii nowoczesności odniosła się do koncertów patriotycznych z okazji Święta Wojska Polskiego oraz murali, powstałych w naszym mieście niedawno pod hasłem „Ku Niepodległej”. – My staramy się konsekwentnie przypominać o tych wydarzeniach, które są bardzo ważne na drodze do odzyskania niepodległości, a które są ściśle związane z naszym miastem. To jest przypominanie o naszej tożsamości i pokazywanie historii w sposób nowoczesny – mówiła. Wznosząc okolicznościowy toast życzyła zdrowia kombatantom i żołnierzom, którym również życzyła, by mieli wiele sił i ogromną energię do wprowadzenia planów, o których rozmawiano na spotkaniu. – One wszystkie mają służyć naszym małym społeczeństwom i Polsce – podkreślała Agnieszka Muzyk.

W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono osoby związane ze środowiskiem kombatanckim, które odeszły w minionym roku, m.in. ŚP. Marię Babiel oraz ŚP. Józefa Poteraja.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment