Władze Łomży chcą wesprzeć mieszkańców w wymianie pieców

Władze Łomży chcą wesprzeć mieszkańców w wymianie pieców

Problem smogu to nie tylko domena dużych miast. W sezonie grzewczym dotyka on również naszej miejscowości, a szczególnie odczuwalny jest na osiedlach domków jednorodzinnych. Jednym z priorytetów Prezydenta Łomży jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła i ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. W środę odbyło się w tej sprawie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami.

Spotkanie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem właścicieli budynków zabudowy jednorodzinnej, którzy zamierzają wymienić piec węglowy na piec opalany pelletem lub gazem. Jesienią prezydent Mariusz Chrzanowski chce złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wstępne założenia tego projektu, który może docelowo dotyczyć nawet kilkuset mieszkańców. – Zakłada on modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza – informuje zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Dofinansowanie na projekt pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża” może wynieść 60-65% środków kwalifikowalnych. Po stronie samorządu dotyczą one wydatków przygotowawczych, związanych z opracowaniem niezbędnych dokumentów do prawidłowej realizacji projektu, czyli dokumentacji projektowej i uproszczonego audytu energetycznego. Koszty znajdujące się po stronie mieszkańców uczestniczących w projekcie, które mogą zostać objęte wsparciem, dotyczą wykonania lub modernizacji instalacji c.o. wraz z materiałami niezbędnymi do prawidłowej pracy nowego źródła ciepła, demontażu istniejących instalacji i urządzeń, niezbędnych robót budowlanych oraz wykonania wewnętrznej instalacji. Środkami niekwalifikowalnymi, koniecznymi do poniesienia w projekcie przez mieszkańców są VAT, zasobnik na wodę, wkład kominowy oraz dodatkowe prace instalacyjne, zaś po stronie Miasta studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, zarządzanie i realizacja projektu oraz jego promocja w postaci tablic informacyjnych. – Złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego będzie możliwe prawdopodobnie jesienią  br., zaś realizacja projektu przewidziana jest w latach 2019-2020 – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Warunkiem przystąpienia przez mieszkańców do projektu jest dostarczenie do dnia 15 maja br. do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży (pok. 103, mail: piece@um.lomza.pl) Oświadczenia i Deklaracji, które od przyszłego tygodnia będzie można pobrać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl z zakładki „Niskoemisyjność”.

Niezależnie od projektu unijnego, jeszcze w maju prezydent Mariusz Chrzanowski zamierza skierować  do Rady Miejskiej projekt samorządowego programu wsparcia w wymianie przestarzałych pieców, finansowanego z budżetu miasta. – Będzie on dotyczył przede wszystkim osób uboższych i niepełnosprawnych, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, których nie byłoby stać na samodzielną wymianę indywidualnych źródeł ciepła – informuje zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki. Jeżeli do propozycji przychylą się radni, to pierwsze środki na realizację miejskiego programu zostałyby wygospodarowane jeszcze w tegorocznym budżecie miasta.

Załącznik: Prezentacja dotycząca modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment