Wizyta wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Łomży

wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Łomży

Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków oraz wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego gościła w piątek (10.03) w Łomży. Była to dla niej podróż sentymentalna, bo choć urodziła się w Warszawie, to część swojego życia spędziła nad Narwią. – To miasto zostało “we mnie” i stanowi bardzo ważny element mojej tożsamości – podkreśla.
O swoich związkach z Łomżą opowiada z wielkim sentymentem. Tu dorastała i kończyła szkołę średnią. Poznała też wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakt do dziś. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. – To wielki honor być w gronie absolwentów szkoły o tak bogatych tradycjach – podkreśla z dumą. Szkolne czasy wspomina z ogromnym wzruszeniem. Do Łomży przyjechała wraz z rodzicami w latach 70. – Ten przyjazd miał być “na trochę”. Zostaliśmy jednak zdecydowanie dłużej – opowiada.

wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wizytę w mieście nad Narwią rozpoczęła od udziału w konferencji dotyczącej muzealnictwa sakralnego i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Diecezjalnym przy ul. Giełczyńskiej i służyło przede wszystkim zacieśnieniu relacji pomiędzy diecezjalnymi a wojewódzkimi konserwatorami zabytków. – Była to próba znalezienia wzajemnej formy współpracy pomiędzy strukturą kościelną a strukturą administracji państwowej – tłumaczy ks. Tomasz Grabowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. Podczas swojej prelekcji Magdalena Gawin poświęciła sporo czasu zmianom w ustawie o ochronie zabytków. – Zabytki będą teraz lepiej chronione. Nie możemy dopuścić do tego, by padały one ofiarą zapędów developerów. Chcemy, aby Polska modernizowała się z pełnym poszanowaniem przeszłości. Ta modernizacja jest właściwa, kiedy łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością – podkreślała. Odniosła się również do naszego miasta. – Łomża ma bogaty zasób zabytków sakralnych. Jest to przede wszystkim przepiękna katedra. Te obiekty powinny być w kręgu zainteresowań wszystkich ludzi, którzy cenią w sobie sztukę, przeszłość i chcą, aby przetrwały – mówiła.

Po zakończonej konferencji Magdalena Gawin spotkała się z władzami Łomży. W Ratuszu poruszonych zostało kilka ważnych kwestii dotyczących łomżyńskiej kultury. – Pani minister jest bardzo miłą i konkretną w rozmowach osobą. Zapewniła o swojej przychylności dla naszych działań – mówi Prezydent Mariusz Chrzanowski. – W przyszłym roku obchodzimy jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Będziemy składać wnioski o dotację na działania związane z kulturą. Liczymy, iż te środki uda nam się pozyskać – dodaje zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk, która towarzyszyła wiceminister Magdalenie Gawin podczas całego pobytu w Łomży.

wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Łomża

Wiceminister odwiedziła następnie Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Na koniec był sentymentalny powrót do szkoły przy ul. Bernatowicza. Wizyta w I LO wywołała wiele wspomnień i wzruszeń. Z bukietem kwiatów przywitał ją w szkolnych murach dyrektor Jerzy Łuba oraz kilkuosobowa delegacja uczniów. – Uczycie się w jednej z najlepszych szkół w kraju – mówiła do młodzieży. Wspominając dawne czasy Magdalena Gawin zwróciła uwagę na edukacyjny fenomen Łomży w skali kraju. – Tu zawsze było szkolnictwo na wysokim poziomie i tak pozostało – podkreślała. W jakich kategoriach traktuje wizytę w mieście, w którym przeżyła lata młodości? – Ten przyjazd motywowany był na pewno sentymentem, ale nie ukrywam, że rozmawialiśmy także o bardzo ważnych sprawach dla miasta. Pogodziłam więc przyjemne z pożytecznym – podsumowała.

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment