Większa świadomość – skuteczniejsza pomoc

Większa świadomość – skuteczniejsza pomoc

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili szkolenie dla ratowników zrzeszonych w grupie „Nadzieja” w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przeprowadzili wczoraj szkolenie, którego adresatami byli ratownicy i przyszli ratownicy medyczni zrzeszeni w Grupie Ratowniczej „Nadzieja”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Właśnie takie osoby mogą być zagrożone przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do występowania problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów, ale i do całego społeczeństwa. Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment