Wicemarszałek Derehajło odwiedził Łomżę

Wicemarszałek Derehajło odwiedził Łomżę

W Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie prezydenta Mariusza Chrzanowskiego z wicemarszałkiem województwa podlaskiego Stanisławem Derehajło. – To miasto się rozwija, widzę w nim duży potencjał – mówił o Łomży.

Prezydent Mariusz Chrzanowski przedstawił priorytety naszego miasta w kontekście trwającej kadencji samorządu. Jest to m.in. rozbudowa bulwarów nad Narwią i terenów rekreacyjnych miasta oraz zagospodarowanie Parku Ludowego i  Parku Jakuba Wagi. Miasto oraz województwo mogłyby również prowadzić wspólną promocję gospodarczą – krajową i międzynarodową.

– To wsparcie ze strony zarządu województwa jest bardzo widoczne, a dzisiejsze spotkanie tylko to potwierdza. Pan Marszałek Derehajło zapewnił o swoim wsparciu dla łomżyńskich wniosków o dofinasowanie  projektów – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Dodaje, że może również liczyć na marszałka Artura Kosickiego oraz pochodzącego z Łomży wicemarszałka Marka Olbrysia.

– W tym mieście widzę duży potencjał. W przeciągu ostatnich lat Łomża mocno się rozwinęła. Uważam, że dalej będzie podążała w wyznaczonym kierunku. A ja mogę zapewnić o swojej przychylności – w ciepłych słowach wypowiedział się o naszym grodzie wicemarszałek województwa podlaskiego, Stanisław Derehajło, który dodawał, że to dzięki jego staraniom Łomża została ujęta na trasie kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podczas wizyty w Łomży towarzyszył mu Marcin Sekściński, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dariusz Budrowski, doradca prezydenta Łomży.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment