W Niemcewicza z Małachowskiego nie wjedziesz

W Niemcewicza z Małachowskiego nie wjedziesz

W piątek 23 listopada br. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Małachowskiego. W związku z powyższym dojazd do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz budynków położonych przy ul. Niemcewicza pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Zawadzką, będzie możliwy jedynie od ul. Zawadzkiej i ul. Przykoszarowej. Dalej niedostępny jest również wjazd z ul. Małachowskiego w kierunku ul. Przykoszarowej.

Cały czas trwają rozpoczęte we wrześniu br. prace na odcinku ulicy Niemcewicza pomiędzy Przykoszarową i Małachowskiego. Do wykonania pozostały na nim chodniki, parkingi, wyniesione skrzyżowanie z ul. Śniadeckiego oraz warstwa ścieralna asfaltu, której ułożenie planowane jest jeszcze w listopadzie. Natomiast remont odcinka pomiędzy Małachowskiego i Zawadzką rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Inwestycja na ulicy Niemcewicza obejmuje rozbudowę 680-metrowego odcinka drogi wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ul. Zawadzką, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i elektrycznej oraz nowe oświetlenie. Zakończenie prac, wartych 5,9 mln zł, przewidywane jest we wrześniu 2019 r. Prawie 1/3 środków pochodzi z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment