W Łomży odbędzie się Kongres “Ku trzeźwości narodu”

W Łomży odbędzie się Kongres "Ku trzeźwości narodu"

W dniach 7-8 listopada br., w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, odbędzie się konferencja „Ku trzeźwości narodu”, organizowana w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Stanowi ona również element obchodów 25-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. W piątek 3 listopada, w łomżyńskim Ratuszu, odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały założenia i program dwudniowego kongresu w naszym mieście.

Biskup Tadeusz Bronakowski podkreślał, że wrześniowy Narodowy Kongres Trzeźwości nie był inicjatywą jednorazową. – Jego prace rozłożyliśmy na cały rok i uznaliśmy, że po centralnych obchodach, konferencje odbędą się także w różnego rodzaju miejscowościach, aby treści na nim wypowiedziane propagować dalej – mówił Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej i jednocześnie przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Podkreślał, że mówiąc o trzeźwości chodzi o sięganie po alkohol w bardzo małych ilościach, bardzo rzadko, wręcz symbolicznie. – Człowiek trzeźwy to ten, który sięgając po alkohol, nie powoduje zmiany swoich stanów emocjonalnych – mówił bp Tadeusz Bronakowski dodając, że Kościół zajmując się od wieków troską o trzeźwość, propaguje również abstynencję, czyli całkowite powstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych i rozumie to jako szczególny dar. Przedstawił również dane statystyczne pokazujące problem nadużywania alkoholu w naszym kraju. – Mamy w Polsce od 600 tysięcy do 1 miliona osób uzależnionych. 3 miliony osób pije ryzykownie i szkodliwie. Około 11 tysięcy Polaków umiera każdego roku przez legalnie sprzedawany alkohol – mówił podkreślając, że  Polska jest wysoko w statystykach spożywania napojów alkoholowych. Przypomniał również przesłanie Narodowego Kongresu Trzeźwości, które brzmi: „nawet najlepsze prawa, czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne, nie zadziałają własną mocą, czyli w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy ofiarnie, mądrze i wytrwale, kochając, podejmą służbę w tym zakresie”. Biskup Tadeusz Bronakowski podziękował również zastępcy Prezydenta Agnieszce Muzyk za wkład wniesiony w kongres, podkreślając, że na centralnych obchodach w Warszawie, Łomża zrobiła furorę zaprezentowanymi propozycjami, które stały się przykładem postępowania dla samorządów w całej Polsce.

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości ks. Tomasz Wilga przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu, że „troska o człowieka to przede wszystkim troska o to, by przeciwstawić się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności”. – Kościół ma przede wszystkim chronić społeczeństwo potęgą modlitwy. I wszelkie formy tej obrony, kiedy podejmujemy modlitwę za osoby uzależnione, ale też i o to, by nowe osoby nie popadały w uzależnienie, jest potężną bronią, do której wzięcia zachęcam, by w ten sposób wspierać działania samorządu, państwa, rodziny i ośrodków pracujących nad profilaktyką i terapią uzależnień – mówił ks. Tomasz Wilga. Podkreślał, że bez wspólnej pracy trzeźwościowej nad rozwojem człowieka, nie będzie jej efektywności, gdyż każde działania podejmowane osobno, mogą się rozmijać.

Łomżyńska Szkoła Profilaktyki

Zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk podkreśliła, że samorząd w systemie zabiegania o trzeźwość pełni niebagatelną rolę. Wśród działań podjętych przez władze miasta w tej kadencji wymieniła zmianę sposobu dystrybucji środków z tzw. „kapslowego”. – W poprzednich lata nie zawsze wykorzystywane były one zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na łatanie różnych dziur w różnych instytucjach – mówiła Agnieszka Muzyk zaznaczając, że w tej chwili tego zjawiska już nie ma. Kolejną poruszoną przez nią kwestią było organizowanie w Łomży imprez miejskich bez środków pochodzących od producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. – Miasto nie stało się z tego powodu ani mniej radosne, ani nie było mniej imprez miejskich, a wręcz przeciwnie, frekwencja na nich wzrosła – zauważyła Agnieszka Muzyk dodając, że wychowanie w trzeźwości jest obowiązkiem prawnym i to co robią władze Łomży nie jest niczym nadzwyczajnym, „po prostu zaczyna w naszym mieście być respektowane prawo w tym zakresie”. Zapowiedziała również inaugurację na konferencji Łomżyńskiej Szkoły Profilaktyki. – Mamy już ukształtowane postępowanie w zakresie postaw trzeźwościowych i współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz trzeźwości i chcemy się nimi podzielić. Ale również chcemy doprowadzić do większej samorządności w samorządach, by tak zmienić prawo, aby władze samorządowe mogły mieć możliwość określenia godzin sprzedaży alkoholu, czego obecny system prawny nie przewiduje – podkreślała zastępca Prezydenta Łomży. W kontekście przyszłotygodniowej konferencji poinformowała, że jej pierwszy dzień skierowany będzie do osób borykających się z problemem uzależnień, zaś drugi do instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień. – Mówi się, że batalia o trzeźwość jest jedną z najważniejszych wojen współczesnego świata. Działania miasta związane z profilaktyką, mają za zadanie zrobić wszystko, żeby obchodzący jubileusz 25-lecia Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, miał jak najmniej pracy. Ich efektem ma być trzeźwość naszych dzieci i młodzieży – mówiła zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk.

Jubileusz WOPiTU

W roku 2017 przypada jubileusz 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. – Bardzo się cieszę, że obchodzimy go w roku, w którym podejmowanych jest tyle przedsięwzięć narodowego programu trzeźwości i kiedy możemy wspólnie rozpoczynać inicjatywy honorujące nasze działania – mówiła dyrektor WOPiTU Renata Szymańska. Przypomniała, że początkowo Ośrodek przejął zadania działającej w Łomży Poradni Odwykowej i rozszerzył ofertę terapeutyczną w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Stopniowo rozszerzał się zakres świadczonych usług, a pomoc terapeutyczną mogli uzyskać nie tylko uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ale też ich bliscy i rodziny. Rozwinęła się oferta pomocy dla osób dorosłych i dzieci z rodzin alkoholowych. Na dzień dzisiejszy w strukturze WOPiTU funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 12-osobowy oddział dzienny leczenia uzależnień i całodobowy oddział terapii uzależnień, mogący przyjąć 30 osób. W ostatnich latach rozszerzył się zakres udzielanych świadczeń o uzależnienia behawioralne i placówka ma ofertę terapeutyczną dla tej grupy pacjentów i ich bliskich. Od 2005 roku działa placówka terenowa w Zambrowie – Poradnia Leczenia Uzależnień. WOPiTU pełni zadania ośrodka wojewódzkiego w stosunku do placówek leczenia uzależnień na terenie województwa podlaskiego, koordynuje i nadzoruje merytoryczną pracę tych placówek. Do zadań statutowych WOPiTU, oprócz świadczeń leczniczych, należą działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Oddziaływania te prowadzone są wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich. Organizowane są obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Aktualnie, w ramach proponowanej oferty terapeutycznej WOPiTU chce swoim oddziaływaniem objąć cały system rodzinny leczących się pacjentów. Najnowsza propozycja pomocy to terapia małżeńska i terapia pary. Jako forma wsparcia metod terapeutycznych wykorzystywana jest metoda biofedbecku. Wielu pracowników, oprócz wymaganych do udzielania świadczeń szkoleń z zakresu uzależnień, ukończyło 4-letnie szkoły psychoterapeutyczne w różnych nurtach. – Nasze działania muszą być kontynuowane, ciągle rozszerzane, bo problem uzależnień nie zmniejszył się i pomimo naszych działań, cały czas rośnie. Mam jednak nadzieję, że podejmowane przez nas inicjatywy w niedalekiej przyszłości być może zmniejszą liczbę osób uzależnionych na naszym terenie – mówiła dyrektor WOPiTU Renata Szymańska.

Program Konferencji „Ku trzeźwości narodu” Narodowy Kongres Trzeźwości, 25-lecie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomżyńska Szkoła Profilaktyki

7 listopada 2017 r. (wtorek)
9:00-10:00 – Msza święta w Katedrze Łomżyńskiej pod przewodnictwem J.E. ks. bpa dr Tadeusza Bronakowskiego
10:15-10:30 – Przywitanie gości
10:30-11:00 – ks. bp dr Tadeusz Bronakowski – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
– Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
– Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomży
– zaproszeni goście
11:00-11:20 – dr Agnieszka B. Muzyk – z-ca Prezydenta Miasta Łomża: Działalność samorządu w Łomży na rzecz trzeźwości
11:20-12:20 – Renata Szymańska – dyrektor WOPiTU w Łomży – 25-lecie działalności WOPiTU, podsumowanie i plany na przyszłość
12:20-12:50 – Przerwa kawowa
12:50-13:30 – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek (WSNS Pedagogium) „O potrzebie Narodowego Programu Trzeźwości”
13:30-14:15 – dr n. med. Maciej Kopera (UNM Warszawa) – Badania procesów emocjonalnych u osób uzależnionych od alkoholu
14:15-15:00 – Krzysztof Brzózka dyrektor PARPA – Prawne aspekty picia alkoholu
15:00-16:00 – Przerwa obiadowa
18:00-18:45 – ks. dr Marek Dziewiecki (UKSW Warszawa) – Jak radzić sobie w rodzinie dysfunkcyjnej?
18:45-20:00 – Spotkanie osób i rodzin z problemem uzależnienia – PANEL „Rodzina – jak się komunikować?” prowadzony przez Małgorzatę Chojnowską – terapeutę WOPiTU

8 listopada 2017 r. (środa)
9:00-9:15 – Rozpoczęcie, przywitanie gości
9:15-9:45 – J.E. ks. bp dr Tadeusz Bronakowski – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
9:45-10:30 – Renata Szymańska – dyrektor WOPiTU w Łomży – Skutki „dobrej” profilaktyki – 25-lecie działalności WOPiTU, podsumowanie i plany na przyszłość
10:30-11:00 – dr Agnieszka B. Muzyk, z-ca Prezydenta Miasta Łomża – Łomżyńska Szkoła Profilaktyki
11:00-11:30 – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek – Czynniki ryzyka, czynniki chroniące wobec zachowań młodzieży
11:30-12:30 – dr Katarzyna Łukowska, z-ca dyrektora PARPA – Dobra profilaktyka jako wyzwanie dla rodziców, szkoły i społeczności lokalnej – prezentacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
12:30-13:00 – przerwa kawowa
13:00-13:45 – Jolanta Terlikowska, PARPA – Wzmocnienie efektywności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
13:45-15:15 – ks. dr Marek Dziewiecki – Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość
15:15-16-15 – przerwa obiadowa
18:00-19:30 – ks. dr Marek Dziewiecki – Jak uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata? Wykład otwarty połączony z dyskusją.

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 A w Łomży.

 

UM Łomża

Related posts

One Thought to “W Łomży odbędzie się Kongres “Ku trzeźwości narodu””

  1. Sytek

    Łomża = Komża

Leave a Comment