W Łomży mogą zawyć syreny

W Łomży mogą zawyć syreny
W dniach od 6 do 9 czerwca 2017 r. odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/1. Elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach przeprowadzanych ćwiczeń może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu – dźwięk modulowany trwający 3 min (oznaczający ogłoszenie alarmu) oraz dźwięk ciągły trwający 3 min (oznaczający odwołanie alarmu).

Ewentualnego załączenia systemu alarmowania dokonają pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ze stanowiska WCZK.

Related posts

Leave a Comment