Uroczystości Dnia Sybiraka w Łomży

Uroczystości Dnia Sybiraka w Łomży

Urząd Miejski w Łomży został wyróżniony Medalem „Pro Patria” podczas łomżyńskich obchodów Dnia Sybiraka. Symbolicznie odsłonięto również Dąb Pamięci, posadzony w celu uhonorowania mieszkańców ziemi łomżyńskiej wywiezionych, zmarłych i pomordowanych na Sybirze. W trakcie uroczystości wręczono także Odznaki Honorowe Sybiraka, a wśród odznaczonych znalazł się m.in. zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Uroczystości w Dolinie Pamięci przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczął dźwięk syren alarmowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, wspólnie z Danutą Pieńkowską-Wolfart, prezes zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży symbolicznie odsłonili tablicę pamiątkową znajdującą się przy Dębie Pamięci posadzonym „w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w celu uhonorowania MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ wywiezionych, zmarłych i pomordowanych na Sybirze”. Licznie przybyłe tego dnia delegacje złożyły również kwiaty i zapaliły znicze w pod pomnikiem Sybiraków, po czym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego odprawiona została Msza św.

Po nabożeństwie Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski udekorował Sztandar Miasta medalem „Pro Patria”, przyznanym Urzędowi Miejskiemu w Łomży przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. – Jest to wyraz naszej wdzięczności za życzliwość i wspieranie wszystkich inicjatyw od początku powstania łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków – mówiła jego prezes Janina Pieńkowska-Wolfart. Podkreśliła, że 17 września jest dniem pamięci o tragicznych wywózkach do łagrów, a także o tysiącach Polaków, którym nie było dane wrócić do Ojczyzny. Przypomniała, że na Sybir zesłano: w 1768 roku po konfederacji barskiej – 10 tys. powstańców, w 1794 r. po insurekcji kościuszkowskiej – 5 tys. osób, w 1831 r. po powstaniu listopadowym – 12 tys. zesłańców, w 1863 r. po powstaniu styczniowym 35-40 tys. powstańców, w latach 1940-1956 zwanych „golgotą wschodu” 1 mln 350 tys. deportowanych. – My dzisiejsi Sybiracy, ten okrutny czas przetrwaliśmy dzięki wierze, sile miłości i nadziei na powrót naszych matek i dzięki temu możemy prawdę o zsyłkach przekazywać młodemu pokoleniu – mówiła Janina Pieńkowska-Wolfart.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przypomniał, że na wrzesień 1939 roku przypadają najczarniejsze daty w historii naszej Ojczyzny, jakimi były najazd hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę. – Lata spędzone na nieludzkiej ziemi to lata niezwykle ciężkie. Dziś mamy na ten temat wiele badań historycznych i książek, co jest niezwykle ważne i trzeba to doceniać. Ale niezwykle cenne jest to, że mamy jeszcze Sybiraków, ludzi którzy przeżyli tę Syberię i mogą przekazywać tą pamięć następnym pokoleniom. Dzisiaj obecnym na tej uroczystości Sybirakom i ich rodzinom mówimy, że warto ją kultywować, bo musimy pamiętać o tej tragedii, która kiedyś się wydarzyła, a dziś pamięć o niej musi być pielęgnowana – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski wracając wspomnieniami do rozmów ze swoją babcią na ten temat, również Sybiraczką. Wszystkim Sybirakom i ich rodzinom życzył zdrowia, wytrwałości i jak najwięcej siły by mówić o tym, co wydarzyło się w tamtych trudnych czasach.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Kołakowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Wicestarosta Łomżyński Lech Szabłowski.

W trakcie uroczystości Honorową Odznaką Sybiraka uhonorowani zostali: o. Jan Bońkowski, z-ca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, Joanna Filipkowska, Zbigniew Kalinowski, Danuta Karwowska, Piotr Kłys, Henryk Kowalewski, Kazimierz Skajster, Małgorzata Szabłowska, Wanda Wałkuska, Michał Wysmułek. Uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment