Ulica Niemcewicza będzie remontowana

Ulica Niemcewicza będzie remontowana

Po unieważnionym pod koniec ubiegłego tygodnia przetargu na remont ul. Niemcewicza dziś został ogłoszony kolejny. Inwestycja będzie realizowana w ciągu najbliższych dwóch lat. Prace mogą ruszyć już z końcem sierpnia.

Zgodnie z poprzednią specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży, czyli ul. Niemcewicza miała się zakończyć w listopadzie tego roku. Miasto czekało na możliwość zwiększenia otrzymanego dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które wyniosło 1 082 846 zł. Wykonawca informował również, że we wskazanym terminie nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji. Wobec tego pod koniec ubiegłego tygodnia przetarg został unieważniony.

Dziś Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski podpisał ogłoszenie o drugim przetargu, z terminem wykonania remontu ul. Niemcewicza na 2 lata. Z tym, że 40 proc. inwestycji powinno zakończyć się do końca tego roku. – Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców tej części Łomży, że ta inwestycja będzie realizowana – mówi włodarz miasta kierując szczególne podziękowania za wsparcie w stronę wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz poseł Bernadety Krynickiej. – Remont ulicy jest też bardzo istotny, gdyż podniósłby bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz przedszkoli nr 14 i 15 – dodaje prezydent.

Podczas najbliższej sesji prezydent zwróci się do radnych z autopoprawką do zmian w budżecie miasta uwzgledniającą otrzymaną kwotę dotacji, która musi zostać wykorzystana w tym roku. Istnieje jednak duża szansa, że kwota dofinansowania na remont ulicy Niemcewicza zostanie zwiększona jeszcze we wrześniu tego roku. – Jest to uzależnione od realizacji innych inwestycji objętych programem w pozostałych miastach województwa podlaskiego – tłumaczy Mariusz Chrzanowski, który pozostaje w stałym kontakcie z wojewodą.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę prawie 700-metrowego odcinka ulicy Niemcewicza wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ul. Zawadzką. Wybudowana i przebudowana ma być kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz siec elektryczna. Ulica zyska tez nowe oświetlenie. Termin rozpoczęcia prac przewidywany jest na sierpień tego roku, zaś cała inwestycja ma być gotowa do końca września 2019.

Warto dodać, że w ciągu obecnej kadencji samorządu, Miasto Łomża w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” otrzymało z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie na realizację dwóch zadań. Była to budowa ulicy Wiosennej (2015) oraz przebudowa ulic Szosa Zambrowska i Polowa (2016).

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment