Uhonorowano propagatorkę nauki i kultury

Uhonorowano propagatorkę nauki i kultury

Honorową obywatelkę Łomży oraz nieocenioną propagatorkę nauki i kultury na ziemi łomżyńskiej – Helenę Czernek – upamiętniono w sobotę 21 kwietnia przy ul. Długiej. Na frontonie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej zawisła tablica na jej cześć, w której uroczystym odsłonięciu uczestniczył m.in. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Helena Czernek urodziła się w Zambrowie, ale od 1951 roku aż do śmierci mieszkała w Łomży, stając się jej honorową obywatelką. Zapisała się na kartach historii jako wybitna organizatorka życia naukowego i kulturalnego Łomży. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkole Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Była w gronie założycielskim Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, na którego rzecz aktywnie działała. Pod jej kierownictwem nastąpił znaczny rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej licznych filii. Z inicjatywy Czernek powołano do życia Uniwersytet Kultury, a także łomżyńskie oddziały Towarzystwa Kultury Języka, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. To dzięki niej Łomża może poszczycić się pomnikami Jakuba Wagi, Zygmunta Glogera i Bohdana Winiarskiego.

Wykonanie tablicy było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, w tym Miasta Łomża, a także współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej, za co podziękował prezydent Mariusz Chrzanowski. – W tym roku obchodzimy 600-lecie nadania praw miejskich. Przez cały rok będziemy świętować ten jubileusz, chcemy pokazywać wydarzenia, które miały tutaj miejsce, ludzi, którzy tworzyli to miasto – mówił prezydent. – Dziś chcemy w sposób szczególny upamiętnić honorową obywatelkę Łomży, doceniając ogromny wkład Heleny Czernek w rozwój nauki na ziemi łomżyńskiej – podsumował Mariusz Chrzanowski. W uroczystym odsłonięciu tablicy uczestniczyli także Krystyna Michalczyk–Kondratowicz (prezes łomżyńskiego oddziału TPZŁ), Zygmunt Zdanowicz (prezes Zarządu Głównego TPZŁ), prof. dr hab. Henryk Wnorowski (prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów) i Krystyna Sobocińska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży).

Licznie zgromadzeni łomżanie mieli okazję do wysłuchania rozsławionej przez Hankę Bielicką piosenki „My z Łomży” w wykonaniu Studia Wokalnego EmDeK, do której powstania przyczyniła się właśnie Helena Czernek, inicjując konkurs na utwór o tematyce łomżyńskiej. Więcej o jej dokonaniach mieszkańcy miasta mogli dowiedzieć się także na konferencji zamykającej sobotnią uroczystość.

 

tekst i foto: Magdalena Kraszewska

Related posts

Leave a Comment