Uczcili powstańców styczniowych

Uczcili powstańców styczniowych

W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego władze Łomży, powiatu łomżyńskiego, a także przedstawiciele harcerzy i wojska złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Bohaterów Powstania Styczniowego przy Szosie Zambrowskiej. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym w Królestwie Polskim przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu przeciwko zaborcy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 r.

Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego znajduje się w Łomży w miejscu straceń z okresu Powstania Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, gdzie znajduje się również zbiorowa mogiła powstańców styczniowych. Na odsłoniętym 2 listopada 1916 roku, z inicjatywy E. Zajączkowskiego, pomniku – głazie widnieje napis „1863 – BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok znajdują się dwie tablice zawierające nazwiska powstańców straconych w Łomży w latach powstania:
– zabitych przez rozstrzelanie: Konstanty Kulesza, Sylwester Jewreinow, Jan Chodkiewicz, Izrael Chonczak, Władysław Iczkowski, Tomasz Kojka, Aleksander Koniński, Julian Obuchowicz, Krajewski, Szumski;
– powieszonych: Dominik Trzciński, Franciszek Stoduba, Stanisław Banach, Ignacy Bruliński, Józef Michalski, Antoni Brzóska, Cyprian Januszczyk, Fabian Konopka, Andrzej Krulikowski, Chrzanowski.
W czasie Powstania Styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyńskiej działał liczący nawet do tysiąca osób, oddział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, który w 1830 roku ukończył w Łomży Szkołę Wojewódzką.

W imieniu władz Łomży kwiaty pod pomnikiem złożyła z-ca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk. W imieniu władz powiatu kwiaty złożyli Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych i Wicestarosta Lech Szabłowski. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele wojska oraz harcerze Hufca Nadnarwiańskiego ZHP.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment