Uczcili pamięć ofiar rzezi wołyńskiej

Uczcili pamięć ofiar rzezi wołyńskiej

Pod pomnikiem “Więźniów Politycznych Zamęczonych i Pomordowanych w latach 1939 – 1956” wczoraj  łomżyńscy narodowcy uczcili pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Po wygłoszeniu przemówienia przez Tomasza Chojnickiego z ONR i modlitwie zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze. 

Uczcili pamięć ofiar rzezi wołyńskiej

74 lata lata temu o świcie (godzina 3:00 nad ranem, niedziela) 11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne. We wsi Gurów na 480 Polaków ocalało tylko 70 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu.Szacuje się, iż trwające od przełomu lat 1942/1943 do połowy 1945 r. ludobójstwo pochłonęło około 100 tysięcy Polaków. Ponadto następne około 485 tysięcy Polaków zmuszone zostało pod groźbą śmierci do ucieczki na tereny Polski centralnej.

Szacuje się, iż trwające od przełomu lat 1942/1943 do połowy 1945 r. ludobójstwo pochłonęło około 100 tysięcy Polaków. Ponadto następne około 485 tysięcy Polaków zmuszone zostało pod groźbą śmierci do ucieczki na tereny Polski centralnej.

 

Related posts

Leave a Comment