Tydzień mediacji także w łomżyńskiej komendzie

Tydzień mediacji także w łomżyńskiej komendzie

Łomżyńscy policjanci uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”. W tym roku obchody rozpoczynają się 16 października i potrwają do piątku 20 października. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października. Policjanci podczas pełnionych dyżurów będą udzielać informacji w zakresie mediacji w sprawach karnych, wykroczeń i nieletnich.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego jak też i w sprawach o wykroczenia (art. 54 par 9 kpw w zw. z art. 23a kpk) na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu porozumienia.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” od dziś, tj. od poniedziałku 16 października do piątku 20 października dyżury będą pełnić także łomżyńscy policjanci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy .

Policjanci dyżurować będą w godzinach 6:00-22:00 w ramach służb do obsługi zdarzeń kryminalnych tzw. „referenckich”.

Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

Listy Mediatorów dostępne są na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Łomży, oraz w sekretariatach Wydziałów Sądu.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment