Trwa weryfikacja zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Trwa weryfikacja zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Mieszkańcy Łomży zgłosili 37 projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Łączny koszt wszystkich zadań to prawie 3,5 miliona złotych. Dodatkowo zgłoszone zostały 4 projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, który w Łomży ma być realizowany po raz pierwszy.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego planuje przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie miasta rekordową kwotę 2 mln zł oraz 100 tys. zł na potrzeby młodych mieszkańców w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczną decyzję w sprawie kwot podejmie Rada Miejska przy uchwalaniu budżetu miasta na przyszły rok.
Propozycje można było zgłaszać od 8 czerwca do 7 lipca. Do końca sierpnia potrwa weryfikacja zgłoszonych zadań, a 1 września planowane jest ogłoszenie ich wstępnej listy. Następnie mieszkańcy będą mieli czas na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do projektów dopuszczonych do głosowania. Po ich rozpatrzeniu, 13 września poznamy ostateczną listę zadań zakwalifikowanych do głosowania, które zaplanowano w dniach 18 września – 6 października. Ogłoszenie wyników powinno nastąpić 23 października br.
Tradycyjnie już przy realizacji Budżetu Obywatelskiego Łomża podzielona jest na trzy strefy. W Centrum zgłoszono 13 projektów na łączną kwotę 1.069.535 zł. Na Łomżycę wpłynęło 14 zadań o szacowanej wartości 1.522.000 zł (jeden wniosek bez podanych kosztów). Z kolei 10 propozycji na kwotę 898.500 zł dotyczy Południa.
Po raz pierwszy w naszym mieście można było zgłaszać także pomysły w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszonym zadaniem mogła być każda inicjatywa obywatelska, która dotyczyła młodzieży i obejmowała budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury miejskiej oraz działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Wpłynęły 4 takie projekty na łączną kwotę 197.000 zł.

 

Źródło: UM Łomża

Related posts

Leave a Comment