Targi pracy jako wsparcie w aktywnym starcie

Targi pracy jako wsparcie w aktywnym starcie

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Katolickich w Łomży odbyły się Targi Pracy. Zostały one zorganizowane w ramach projektu „Wsparcie w aktywnym starcie”, realizowanym przez Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie oraz Miastem Łomża.

W ramach Targów Pracy odbyła się również promocja projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”. W ramach tego wydarzenia było zorganizowane stanowisko promocyjne Lidera projektu, zaś zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu.
Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddziałanie 3.2.1) bon szkoleniowy max. 9 tys. Zł/os na:
– szkolenia i kursy z informatyki,
– szkolenia i kursy z języków obcych,
– kursy kompetencji ogólnych (przygotowujące do matury),
– studia podyplomowe
Wkład własny uczestnika min. 12%. Bon może uzyskać osoba dorosła (18+).
Preferencje przewidziane są dla osób 50 + albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego.
2. (Poddziałanie 3.2.2) bon szkoleniowy max 15 tys. Zł/os na:
– Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)
– Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ)
Wkład własny uczestnika min. 12 %. Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) bez względu na status : pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.bonynaszkolenie.pl.

 

tekst i foto: Anna Mieczkowska

Related posts

Leave a Comment