20 – lecie WORD Łomża – Wielki Jubileusz

20 - lecie WORD Łomża - Wielki Jubileusz

WORD w Łomży serdecznie zaprasza na Dni Otwarte WORD z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia Ośrodka w Łomży. Impreza odbędzie się dnia 29 września (sobota) 2018 r. w godzinach 12:00 – 16.00 na terenie WORD-u przy ulicy Zjazd 21. Program: 12.00 Otwarcie festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta. 12.30 Przemówienia okolicznościowe. 13.00 Wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom. 12.00 – 16.00 Gry, zabawy, konkursy, grill, zwiedzanie WORD, dyskusja, wymiana doświadczeń.   WORD Łomża

Read More

Nowość – Jazda próbna na placu manewrowym WORD ŁOMŻA

WORD ŁOMŻA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w ośrodku, wprowadza nowy rodzaj usługi – możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym WORD w Łomży przy ulicy Zjazd 21, dla kategorii prawa jazdy B, C, D, BE, CE oraz T, według poniższych zasad:                                                                                 Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży                                                                              § 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1) WORD – należy przez to rozumieć Wojewódzki…

Read More