Sejmik województwa obradował w Łomży

Sejmik województwa obradował w Łomży

We wtorek 9 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się uroczyste obrady sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wyjazdowe posiedzenie wpisało się w obchody jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski dziękował marszałkowi województwa podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu oraz zarządowi za przychylność dla miasta. – Przez ostatnie cztery lata pozyskaliśmy środki na szereg inwestycji – podkreślał. Jak dodał wsparcie wyniosło 86 mln zł, za które udało się zrealizować 29 zadań na łączna kwotę 110 mln zł. Były to inwestycje z zakresu oświaty, polityki społecznej czy infrastruktury…

Read More