“Nie” dla picia alkoholu w ciąży

"Nie" dla picia alkoholu w ciąży

W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona działaniom profilaktycznym i skutkom spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Wydarzenie przy wsparciu Miasta Łomża zorganizował Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Uczestniczący w konferencji prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślił, że profilaktyka alkoholowa jest jednym z zadań własnych samorządu. – Jako samorządowcy musimy dbać o to, żeby nasze społeczeństwo wychowywało się w zdrowiu. Należy mówić o zagrożeniach związanych z alkoholem i takie spotkania jak to jest bardzo cenne – mówił włodarz miasta. Dodał, że w Łomży realizowanych…

Read More

Inauguracja “Państwówki”

Inauguracja "Państwówki"

Słynne “Gaudeamus igitur” zabrzmiało po raz piętnasty w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W czwartek 11 października odbyła się tam uroczysta inauguracja roku akademickiego. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Nowy rok akademicki rozpoczęło blisko 2 tys. żaków studiujących na 15 kierunkach. Powstał też nowy – pedagogika. – Podejmując decyzję o jego utworzeniu przeprowadziliśmy badania wśród maturzystów, aby sprawdzić ich preferencje edukacyjne. Przebadaliśmy grupę 400 osób z Łomży i miast w regionie. Istotny był również fakt, że w ciągu najbliższych lat na obszarze byłego…

Read More

Subsydiarność w różnych aspektach

Subsydiarność w różnych aspektach

O subsydiarności, jej uwarunkowaniach, regulacjach i praktykach w stulecie niepodległości Polski dyskutowano w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Swoje prelekcje wygłosiło wiele znakomitych osób ze świata nauki z kraju i zagranicy. Wśród zaproszonych gości znalazł się prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Międzynarodową konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Subsydiarność, czyli zasada pomocniczości jest we współczesnym świecie podstawą kształtowania ładu społecznego, ma wpływ na postrzeganie różnorodnych kwestii społecznych i gospodarczych, w takich obszarach jak wolny rynek i konkurencja, decentralizacja czy jednostki samorządu terytorialnego. Teoretycy wywodzą tę zasadę…

Read More

Wykazali się wiedzą o Łomży

Wykazali się wiedzą o Łomży

W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości odbył się Wielki Test Wiedzy o Łomży. Uczestnicy zmierzyli się z ponad 30 pytaniami, najlepszy okazał się Piotr Sobociński. Wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszu 600-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. – Cieszę się że uczelnia aktywnie włączyła się w obchody wielkiego jubileuszu Ze zniecierpliwieniem czekamy to święto. Motyw sześćsetlecia przedstawiany jest w różnych formach. Przy szkołach są to zazwyczaj przedstawienia teatralne, konkursy recytatorskie. A pomysł studentów bardzo dobrze wpisuje się w nasze obchody. Mam nadzieję, że ta idea będzie kontynuowana w kolejnych…

Read More

Sprawdź swoją wiedzę o Łomży

Sprawdź swoją wiedzę o Łomży

Już w czwartek 7 czerwca o godz. 13.00 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości odbędzie się Wielki Test Wiedzy o Łomży. Uczestnicy zmierzą się z ponad 30 pytaniami, a najlepsi z nich oprócz satysfakcji i potwierdzenia posiadanej przez nich wiedzy otrzymają również nagrody rzeczowe. Z inicjatywą zorganizowania testu o naszym mieście wyszedł Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. – Nadanie praw miejskich Łomży przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, czas zawieruch historycznych, zaborów, wojen oraz sto lat Polski i Łomży Niepodległej – te wszystkie wydarzenia…

Read More