Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję

Podczas obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Łomży w nowej kadencji, po złożeniu ślubowania przez radnych, odbyło się zaprzysiężenie Mariusza Chrzanowskiego na Prezydenta Łomży. W ostatnich wyborach samorządowych zwyciężył on w drugiej turze wyborów, uzyskując poparcie 75,98%, na które złożyły się głosy 14.866 mieszkańców. Mariusz Chrzanowski funkcję Prezydenta Miasta piastował również w latach 2014-2018. W przemówieniu wygłoszonym po swoim zaprzysiężeniu, prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił, że rolą każdej osoby wybranej w demokratycznych wyborach, jest dbanie o nasze miasto i jego mieszkańców, a także oczekiwana przez obywateli współpraca ponad podziałami. – Możemy nie…

Read More

Oświadczenia majątkowe – ile zarobili prezydenci z podlaskiego

pieniądze łomża

Prezydenci Białegostoku, Suwałk i Łomży w związku z pełnioną funkcją zarobili w ubiegłym roku podobnie: około 150 tysięcy złotych, ale Tadeusz Truskolaski prawie 80 tysięcy złotych dostał też za pracę na Uniwersytecie w Białymstoku, a Mariusz Chrzanowski nieco ponad 38 tysięcy złotych z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę nieruchomości, to najwięcej ma ich Czesław Renkiewicz – oprócz dwóch domów i mieszkania, także kilka działek. Właścicielem żadnej nie jest natomiast prezydent Łomży. Najbardziej oszczędny jest prezydent Białegostoku – ma prawie 480 tysięcy złotych i 23 tysiące euro.…

Read More

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością podsumowała ubiegły rok

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności tego opiniodawczo-doradczego organu, działającego od blisko 2 lat przy Prezydencie Łomży. Jednym z priorytetowych zadań, które zostało zapoczątkowane w 2016 roku była z pewnością likwidacja barier architektonicznych z jakimi napotykają się osoby z niepełnosprawnością. – Chcieliśmy przede wszystkim ułatwić codzienne funkcjonowanie takim osobom, ale również zwrócić uwagę, że w kilkudziesięciotysięcznym mieście, jakim jest Łomża one funkcjonują – tłumaczy Karwowski. Kontynuacja tego zadania to także główny cel…

Read More