Podwyżka opłat za śmieci

śmieci Łomża

Zapłacimy więcej od 26% do 46%. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Nowe stawki opłat: Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej – 39,00 zł miesięcznie, 2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej – 24,00 zł miesięcznie. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane: 1) od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej – 58,00 zł miesięcznie, 2) od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej – 35,00 zł miesięcznie. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,…

Read More