Co dalej z koleją w Łomży? Jest odpowiedź PKP PLK S.A.

Przywrócenie ruchu kolejowego Śniadowo – Łapy. Zachowaj szczególną ostrożność

W połowie listopada Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformował o planowanej rezygnacji z rewitalizacji połączeń kolejowych mających na celu przywrócenie transportu zbiorowego do Łomży. Pismo w tej sprawie do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wystosował prezydent Mariusz Chrzanowski. Okazuje się, że kwestia powrotu kolei do naszego miasta jest wciąż otwarta. Rozmowy w tej sprawie podjął już marszałek Andrzej Kosicki. Projekty rewitalizacji linii kolejowych nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa i 49 Śniadowo – Łomża, zostały ujęte na liście podstawowej, jako jedne z priorytetowych zadań do…

Read More

Prezydent interweniuje ws. linii kolejowej do Łomży

Prezydent interweniuje ws. linii kolejowej do Łomży

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno poinformował o planach PKP PLK S.A., dotyczących rezygnacji z realizacji inwestycji na linii kolejowej Łapy – Śniadowo oraz zamiarze opracowania jedynie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej Śniadowo – Łomża, a nie jak wcześniej planowano również wykonaniu robót budowlanych. Swój sprzeciw w tej sprawie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wystosował prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Pismo zostało również skierowane do wiadomości Premiera RP, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Podlaskiego, parlamentarzystów z naszego regionu oraz władz samorządowych sąsiadujących z Łomżą. Poniżej prezentujemy treść pisma. Sz. Pan Ireneusz Merchel…

Read More