Proekologiczna inwestycja MPEC-u

Proekologiczna inwestycja MPEC-u

Na terenie hali produkcyjnej budynku głównego Ciepłowni Miejskiej odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Przedsięwzięcie za kwotę 22.496.164,80 zł realizuje litewska firma UAB Enerstena z Kowna. Na jego realizację Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało dofinansowanie w wysokości 9.843.750 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zdaniem zastępcy prezydenta Łomży Andrzeja Garlickiego ta inwestycja jest realizowana z dwóch powodów: ekologicznego, czyli troski o środowisko i czyste powietrze oraz ekonomicznego,…

Read More

Jubileusz 40-lecia MPEC-u

Jubileusz 40-lecia MPEC-u

“Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień…” Tak śpiewał niegdyś Andrzej Rosiewicz w jednym ze swoich największych przebojów. Cztery dekady mijają w tym roku od powstania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży. Okrągły jubileusz był okazją do wielu wspomnień i refleksji. Na jubileuszową uroczystość zorganizowaną w domu gościnnym “Wenecja” przybyło w piątkowe popołudnie 14 września liczne grono osób. Wśród nich prezydent miasta Mariusz Chrzanowski czy poseł Bernadeta Krynicka. Nie zabrakło też radnych, prezesów łomżyńskich spółek, spółdzielni mieszkaniowych, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzą obecnie lub tworzyli w przeszłości…

Read More

Łomża bez ciepłej wody

Łomża bez ciepłej wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. zawiadamia, że w okresie od 30 lipca do 8 sierpnia 2018r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC. Postój ciepłowni podyktowany jest koniecznością przeglądu komina oraz wykonania nowego podłączenia nowowobudowanego wyprowadzenia mocy cieplnej z istniejącym układem technologicznym ciepłowni. Wyżej wymienione prace możliwe są do wykonania przy całkowitym wyłączeniu ciepłowni. Przerwa w dostawie czynnika grzewczego zostanie wykorzystana również na przeprowadzenie prac na sieciach magistralnych, a także na wykonanie nowych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie…

Read More

Brak ogrzewania i ciepłej wody- awaria w MPEC-u

Brak ogrzewania i ciepłej wody- awaria w MPEC-u

W związku z awarią głównej magistrali sieci ciepłowniczej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży zostało wstrzymane do odwołania funkcjonowanie obiektów: Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz Pływalnia przy ul. Niemcewicza 17a. Ponowne otwarcie uwarunkowane będzie usunięciem awarii przez MPEC i wznowieniem czynnika grzewczego do obiektów.

Read More

Komunikat – w Łomży nie będzie ciepłej wody

Komunikat - mieście nie będzie ciepłej wody

Od godziny 6.00 piątego czerwca do godziny 22.00 ósmego czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej MPEC w Łomży. Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych w źródle ciepła co wiąże się z całkowitym wyłączeniem na ww. okres Ciepłowni Miejskiej. Wykonywane będą m.in.: 1. Wymiana gwarancyjna zasuwy spalin przed czopuchem 2. Czyszczenie kanałów spalin 3. Wymiana armatury w Układzie technologicznym Od godziny 6.00 piątego czerwca do godziny 22.00 ósmego czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej…

Read More