Informacja MOPS

uwaga

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że pracownicy socjalnie podczas pełnienia obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta – zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Legitymacja zawiera zdjęcie oraz imię i nazwisko pracownika, opatrzona jest numerem ewidencyjnym i pieczątką MOPS w Łomży. Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy socjalni nie wymagają okazywania miejsca przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych. W razie wątpliwości lub uzasadnionego podejrzenia, że osoba odwiedzająca środowisko nie jest pracownikiem MOPS należy ten fakt  weryfikować  w siedzibie Ośrodka ul. Dworna 23B tel. 86 2164260, 86…

Read More

Akcja “16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć. Do działań każdego roku włączają się także funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży, którzy wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej pełnić będą dyżury informacyjne. Akcja rozpoczyna się 25 listopada – w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia 2017 r.- w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Łomżyńską odsłonę kampanii…

Read More