Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością podsumowała ubiegły rok

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności tego opiniodawczo-doradczego organu, działającego od blisko 2 lat przy Prezydencie Łomży. Jednym z priorytetowych zadań, które zostało zapoczątkowane w 2016 roku była z pewnością likwidacja barier architektonicznych z jakimi napotykają się osoby z niepełnosprawnością. – Chcieliśmy przede wszystkim ułatwić codzienne funkcjonowanie takim osobom, ale również zwrócić uwagę, że w kilkudziesięciotysięcznym mieście, jakim jest Łomża one funkcjonują – tłumaczy Karwowski. Kontynuacja tego zadania to także główny cel…

Read More