Hala Kultury powstaje w miejscu Hali Targowej [FOTO]

Hala Kultury powstaje w miejscu Hali Targowej [FOTO]

Pomimo zimowej aury cały czas trwają prace związane z przebudową zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury. Inwestycja realizowana jest za kwotę 12 mln 850 tys. zł, z czego prawie 10 mln zł to dofinansowanie, które władzom Łomży udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan zaawansowania robót na koniec stycznia wyniósł 26 proc. Prezydent Mariusz Chrzanowski jest przekonany, że zmiana wyglądu i funkcjonalności tego obiektu przyczyni się do ożywienia łomżyńskiej starówki. – Liczę, że rodzice, którzy będą tu przywozili dzieci, aby rozwijały swoje talenty, spędzą przy okazji czas…

Read More

Hala Targowa została zasłonięta

Hala Targowa została zasłonięta

W piątek 27 kwietnia zabytkowa Hala Targowa, przebudowywana na Halę Kultury, została przysłonięta siatką wielkoformatową, prezentującą edukacyjną oś czasu. Znajdziemy na niej 20 najważniejszych dat z historii naszego miasta. Zaczyna się od IX wieku, czyli osadnictwa wczesnośredniowiecznego w granicach naszego miasta, a kończy na jubileuszowym 2018 roku. Opisy dat tłumaczone są na dwa języki: angielski i rosyjski. Całość zaprezentowana jest na przedwojennych fotografiach Starego Rynku. Prace przy przebudowie Hali Targowej na Halę Kultury potrwają do końca sierpnia 2019 roku. W podziemiu modernizowanego budynku planuje się przeznaczenie pomieszczeń na salę wielofunkcyjną…

Read More

Prosimy o nieparkowanie przy Hali Targowej

Prosimy o nieparkowanie przy Hali Targowej

W związku z przekazaniem placu budowy pod przebudowę Hali Targowej na Halę Kultury i planowanym w środę 18 kwietnia 2018 r. rozpoczęciem prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, w imieniu wykonawcy zwracamy się z prośbą o nieparkowanie pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu. Jednocześnie informujemy, że około stu dodatkowych miejsc postojowych zostało wykonanych pomiędzy Muzeum Północno –Mazowieckim, a budynkiem dawnego hotelu Metropol, przy ul. Giełczyńskiej w Łomży. Przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury realizuje firma MK-BUD z Białegostoku. Koszt wykonania inwestycji wyniesie 12 mln 850 tys. zł. Ministerstwo Kultury i…

Read More

Hala Targowa zmieni swoje oblicze

Hala Targowa zmieni swoje oblicze

Firma MK-BUD z Białegostoku złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem”. Opiewa ona na kwotę 12.850.000 zł. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą i pod koniec kwietnia br. będą mogły rozpocząć się prace, które potrwają do końca sierpnia 2019 roku. Chociaż najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekracza środki, jakie zostały założone na realizację tej inwestycji, to jednak władze miasta zamierzają brakującą kwotę wygospodarować z własnego budżetu. – Jestem przekonany, że wreszcie uda nam się…

Read More

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków (dla regionów słabiej rozwiniętych) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wśród nich jest przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. – Ta decyzja otwiera nam drogę do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji już w przyszłym roku – cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Zgodnie z projektem w podziemiu budynku planuje się…

Read More

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu Miastu Łomża dofinansowania na przebudowę Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem. Szacowana wartość inwestycji wynosi prawie 14,5 mln zł, zaś otrzymane wsparcie sięga 9.876.097,27 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Z dofinansowania cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślając, że Hala Targowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Starówki. – Jej modernizacja wpłynie na ożywienie tej części miasta i będzie stanowiła początek planowanej przebudowy całego Starego Rynku…

Read More

Ankieta ws. przebudowy Hali Targowej na Starym Rynku

Ankieta ws. przebudowy Hali Targowej na Starym Rynku

Władze Łomży w najbliższych dniach planują złożyć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W tym celu należy wykonać analizę popytu, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ankieta jest załączona poniżej do niniejszego artykułu. Wypełnione formularze należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres portal@um.lomza.pl. Ankiety można również wypełnić w wersji papierowej i wrzucić do urny znajdującej się przy Punkcie Obsługi Klienta na parterze…

Read More