Miliony wsparcia na Centra Integracji Społecznej

Stary Rynek Łomża

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał Miastu Łomża dofinansowanie na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach Centrum Integracji Społecznej. To największy projekt społeczny w całej perspektywie finansowej 2014-2020. Realizacja projektu będzie polegała na kontynuacji działań Centrum Integracji Społecznej w Łomży oraz utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej w…

Read More

Będzie dofinansowanie na salę i boisko przy SP 2

Będzie dofinansowanie na salę i boisko przy SP 2

Wniosek Miasta Łomża na budowę sali sportowej oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 znalazł się na liście projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do dofinansowana zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. – Obiekty, które powstaną, będą służyły uczniom tej placówki oraz klubom sportowym działającym w naszym mieście – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Szacowana wartość inwestycji wynosi 5,9 mln zł, z czego dofinansowanie będzie na poziomie około 2,5 mln zł. Prezydent zauważa, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty w Łomży. – To dobrze, gdyż…

Read More

Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Łomżyńskie szkoły z dofinansowaniem

Dwie łomżyńskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykonanie w swoich placówkach zadań edukacyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 otrzyma 1,4 mln zł na realizację projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”, zaś Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 prawie 700 tys. zł na projekt „Młody technik – młodym przedsiębiorcom”. W projekcie „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”, 60 uczniów ZSWiO nr 7 będzie mogło uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać kompetencje językowe lub informatyczne, a niektórzy podjąć także…

Read More

Z “Nadzieją” w przyszłość

Z "Nadzieją" w przyszłość

Sześćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z budżetu miejskiego otrzyma Grupa Ratownicza SPR “Nadzieja” na zakup używanego ambulansu ratunkowego. Radni miejscy przychylili się do wniosku prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. – Jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi oraz radnym, którzy zagłosowali za przyznaniem nam dofinansowania. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Łomży, ale i całego regionu – mówi ks. Radosław Kubeł, koordynator Grupy Ratowniczej “Nadzieja”. Jak dodaje, tego samego dnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży poinformowała o przydzieleniu Grupie Ratowniczej Nadzieja własnych, unikatowych numerów operacyjnych 368[B]XX, co stanowi kolejny…

Read More

Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Niemcewicza na wstępnej liście zadań z dofinansowaniem

Przebudowa ulicy Niemcewicza w Łomży znalazła się na liście zadań zakwalifikowanych wstępnie przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Proponowany podział środków trafił do zaopiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku złożono 115 wniosków. Na liście zadań przygotowanej przez Wojewodę Podlaskiego znajduje się 41 projektów, z czego 25 jest na liście podstawowej, zaś 16 na liście rezerwowej. Zgodnie z tą rozpiską przebudowa ulicy Niemcewicza miałaby otrzymać dotację celową w wysokości 1.082.845,95 zł.…

Read More

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Przebudowa Hali Targowej z decyzją o przyznaniu dofinansowania

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków (dla regionów słabiej rozwiniętych) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wśród nich jest przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. – Ta decyzja otwiera nam drogę do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji już w przyszłym roku – cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Zgodnie z projektem w podziemiu budynku planuje się…

Read More

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Hala Targowa doczeka się przebudowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu Miastu Łomża dofinansowania na przebudowę Hali Targowej na Halę Kultury wraz z wyposażeniem. Szacowana wartość inwestycji wynosi prawie 14,5 mln zł, zaś otrzymane wsparcie sięga 9.876.097,27 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Z dofinansowania cieszy się Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślając, że Hala Targowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Starówki. – Jej modernizacja wpłynie na ożywienie tej części miasta i będzie stanowiła początek planowanej przebudowy całego Starego Rynku…

Read More