Budowa Zawadzkiej kluczem do rozwoju miasta

Budowa Zawadzkiej kluczem do rozwoju miasta

– Mam dla Państwa do przekazania dobrą wiadomość, tę bardzo oczekiwaną inwestycję będziemy realizować – powiedział zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki prawie setce osób obecnych na spotkaniu dotyczącym budowy dwujezdniowego przedłużenia ulicy Zawadzkiej do Szosy do Mężenina. Zapowiedział, że przetarg na jej wykonanie zostanie rozstrzygnięty w październiku bieżącego roku, zaś budowa zakończy się w październiku roku przyszłego. Planowany do realizacji odcinek ulicy Zawadzkiej obejmuje budowę nowej dwujezdniowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W ramach prac powstanie rondo na skrzyżowaniu z ul. Chmielną, chodniki,…

Read More