Mariusz Chrzanowski nie będzie kandydatem PiS na prezydenta Łomży

Stary Rynek Łomża

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łomży w jesiennych wyborach samorządowych będzie Agnieszka Muzyk. Decyzję podjął Komitet Polityczny PiS. Agnieszka Muzyk przez ostatnie trzy i pół roku była wiceprezydentem. Pracowała w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz w Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Nie należy do Prawa i Sprawiedliwości, ale była m.in. kandydatką PiS w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, oraz w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego.

Read More

Przedstawicielka Łomży w Radzie Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze

Przedstawicielka Łomży w Radzie Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze

Zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk weszła w skład Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej wybór spośród pięciu nadesłanych kandydatur w procedurze naboru uzupełniającego zaakceptowała Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska. Skład Rady uzupełnił również ks. Krzysztof Sroka. Kandydaturę Agnieszki Muzyk zgłosił Wojewoda Podlaski. Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Do zakresu działania Rady należy: 1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego; 2. przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów…

Read More