Szkolenie Terytorialsów w terenie

Szkolenie Terytorialsów w terenie

W niedzielę 17 marca żołnierze 13 batalionu lekkiej piechoty będą szkolić się w kompleksie leśnym na południe od Grajewa. Zajęcia obejmą m.in. elementy topografii. Szkolenie odbędzie się bez wykorzystania środków pozoracji pola walki.

Szkolenia poza obiektami wojskowymi służą zapoznaniu żołnierzy z terenem, który jest ich rejonem odpowiedzialności. Dzięki temu zajęcia nabierają większego realizmu i jeszcze bardziej motywują Terytorialsów, ponieważ odbywają się w rejonie, z którym są związani.

Terytorialsi będą wykonywać marsze na azymut, szkolić się z pokonywania terenu leśnego oraz zasad orientacji w nim. “Planujemy już kolejne szkolenia poza terenem wojskowym. Każde z takich zajęć uzgadniane jest lokalnymi władzami oraz instytucjami, np. nadleśnictwem” – mówi ppor. Michał Pomarański, dowódca kompanii 13 batalionu lekkie piechoty.

W sobotę żołnierze przeszli szkolenie ogniowe na poligonie w Orzyszu.

Rejon odpowiedzialności 13 batalionu lekkiej piechoty obejmuje miasto Łomża oraz powiaty łomżyński, grajewski, kolneński i zambrowski. W pierwszej połowie kwietnia część pododdziałów wyruszy na trwające 14 dni szkolenie zintegrowane na poligonie w Orzyszu.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Related posts

Leave a Comment