Szkolenie Nieetatowego Pododdziału Prewencji [VIDEO]

Szkolenie Nieetatowego Pododdziału Prewencji [VIDEO]

Wczoraj na terenie gmin Nowogród i Łomża oraz na placu Komendy Miejskiej Policji w Łomży odbyło się szkolenie policjantów wchodzących w skład II Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizowanych imprez masowych jak też na wypadek wystąpienia nagłego zdarzenia kryzysowego oraz zbiorowego zakłócania porządku publicznego. Szkoleniu przyglądali się adepci klas mundurowych z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Łomży.

Wczoraj odbyło się szkolenie II Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji w zakresie zorganizowanych działań pododdziału Policji, podczas którego oprócz doskonalenia poruszania się w szyku policyjnym, funkcjonariusze zgłębiali zasady użycia chemicznych środków obezwładniających oraz pocisków niepenetracyjnych. Ze względów bezpieczeństwa, część szkolenia odbyła się na poligonie wojskowym na terenie gminy Nowogród. Szyki ugrupowań porządkowych Policji, stosowane podczas zbiorowych naruszeń prawa mundurowi doskonalili na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Ćwiczenia miały przede wszystkim na celu zgranie ze sobą policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych. Najważniejszymi elementami treningu było tworzenie szyków policyjnych i dynamiczne zatrzymanie osób naruszających porządek prawny. Tą część szkolenia bacznie obserwowali adepci klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się jak policjanci szlifowali swoje umiejętności. Mundurowi ćwiczyli pod czujnym okiem doświadczonych przełożonych, którzy zgodnie podkreślali, że taka forma doskonalenia zawodowego pozwoli na skuteczne prowadzenie działań w rzeczywistości, a tym samym pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa na obiektach sportowych oraz podczas zgromadzeń publicznych. Dla młodych ludzi, którzy być może wiążą swoją przyszłość z formacją policyjną była to niewątpliwie niecodzienna lekcja, która w sposób praktyczny przybliżyła im tajniki służby w Policji.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment