Szkoła Liderów Miasta Łomży

Miasto Łomża podpisało z Fundacją Szkoła Liderów i Fundacją Veolia Polska list intencyjny dotyczący programu Szkoła Liderów Miast w Łomży. Jest to program wspierający miejskich liderów i tworzący środowisko do współpracy pomiędzy znaczącymi przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, prywatnego, społecznego – na rzecz rozwoju swojego miasta. Od dzisiaj (29.03.) trwa rekrutacja osób do udziału w tym projekcie, która potrwa do 23 kwietnia. Jego realizacja planowana jest w drugiej połowie roku.

Podpisujący list intencyjny w imieniu władz miasta Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta Łomży podkreślił, że samorząd w swoich działaniach stara się korzystać z potencjału, energii i pomysłów mieszkańców, czego przykładem może być budżet obywatelski, realizacja zadań konkursowych w sferze kultury, sportu czy turystyki. – Dodatkowo przy prezydencie funkcjonują rady społeczne. W naszym mieście jest wielu mieszkańców mających chęci do działania, jednakże bardzo często brakuje im wiedzy i narzędzi  ku temu, by w prawidłowy sposób funkcjonować – mówił Andrzej Stypułkowski wyrażając jednocześnie nadzieje, że realizacja tego programu wniesie dużo pozytywnych zmian, w efekcie których skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.
  
Jednym z partnerów projektu jest Fundacja Veolia Polska. – Nasza fundacja jest bardzo aktywnie zaangażowana w rozwój współpracy międzysektorowej, a więc takich aktywności projektowych, które łącza współpracę biznesu z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Jestem przekonana, że ten projekt w Łomży będzie takim flagowym i stanie się wizytówką dla nas wszystkich – powiedziała Izabela Rachuć-Kochaniak, prezes zarządu Fundacji Veolia Polska.

Reprezentujący Fundację Szkoła Liderów, wiceprezes Przemysław Radwan-Röhrenschef podkreślił, że  Szkoła Liderów jest organizacją, która zajmuje się wzmacnianiem liderów, a ten projekt dedykowany jest liderom miejskim. – Wierzymy, że będzie on wzmacniał obecnych włodarzy, ale też z drugiej strony jest myśleniem o przyszłości, jacy liderzy będą tutaj w następnych latach – mówił dodając, że przez programy realizowane przez jego fundację przewinęło się już kilkanaście osób z Łomży, wśród których jest m.in. Maciej Borysewicz, obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. – Mam nadzieję, że jak spotkamy się po latach, to będziemy mogli mówić, że z projektu Veolii, samorządu łomżyńskiego i Szkoły Liderów, też kilka znanych osób dla Łomży pozostanie – powiedział Przemysław Radwan-Röhrenschef.

Szkoła Liderów bazuje na programach przywództwa, które są organizowane w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dotychczas został zrealizowany w sześciu miastach.  – Do udziału w projekcie chcemy zaprosić osoby, które ponadprzeciętnie angażują się w rozwój tego miasta. Bardzo nam zależy, by znalazły się w nim osoby, które mają bardzo różny punkt widzenia w tej sprawie, ale jednocześnie są otwarte na inne pomysły. Zależy nam na ludziach ze sfery biznesu, organizacji pozarządowych i sektora publicznego. W tej naszej grupie będziemy się zastanawiali, czy jesteśmy w stanie wypracować wspólną, jednomyślną rekomendację dla miasta, aby mogło ono reagować odpowiednio na wyzwania, które będą się pojawiały w przyszłości – wyjaśniła Agnieszka Muras, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miast z Fundacji Szkoła Liderów.

Agnieszka Kazimierska, manager ds. projektów strategicznych Fundacji Veolia Polska podkreśliła, że  rola samorządu w tym projekcie jest niezwykła. – Bardzo zależy nam na tym, żeby te wszystkie pomysły, które zostaną wypracowane, ujrzały światło dzienne i miały szansę na realizację, bo to dodatkowo motywuje naszych liderów do działania i wypracowywania skutecznych rozwiązań. Chcemy przygotować takie rozwiązania, które mogą być naprawdę realizowane i które skutecznie będą przynosiły jakieś zmiany w lokalnych społecznościach – mówiła Agnieszka Kazimierska dodając, że Fundacja Veolia realizuje mnóstwo programów, które skupiają się głównie na ekologii i edukacji prośrodowiskowej we współpracy w mieszkańcami.

Zgłoś się do Szkoły Liderów Miasta Łomży

Do programu Szkoła Liderów Miast zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, które aktywnie włączają się w życie Łomży i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia włącznie. 

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast organizowanego w Łomży. 

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

REKRUTACJA TRWA DO 23 KWIETNIA!

Zgłoś się – wypełnij formularz rekrutacyjny


REGULAMIN PROGRAMU

Więcej o programie TUTAJ


Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres agnieszka.muras@szkola-liderow.pl do 23 kwietnia. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska. 

Harmonogram rekrutacji:
29 marca – 23 kwietnia 2019 – Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających
13 maja – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej

Harmonogram Programu:
27-29 czerwca 2019 – Inauguracja programu w Łomży oraz I zjazd (poza Łomżą)
6 – 7 września 2019 – II zjazd (miejsce: Łomża)
27 – 28 września 2019 – III zjazd (miejsce: Łomża)
Wrzesień/październik – Spotkania z trenerem
8 listopada 2019 – IV zjazd  + uroczyste publiczne podsumowanie z udziałem władz miasta Łomży

Dlaczego warto się zgłosić?
– weźmiesz udział w 60 godzinach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów (trenerów i ekspertów), w ramach których rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i umiejętności przywódcze, 
– nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;
– przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, tworząc wspólnie rekomendacje rozwojowe dla miasta Łomży;
– Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny; 
– znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które rozwijają Twoje miasto;
– otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie;
– dołączysz do ogólnopolskiej sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów.

Więcej o programie: 
Szkoła Liderów Miasta to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Głównym partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska. 

Szkoła Liderów Miasta to m.in.:
–    zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego,
–    seminaria i warsztaty na temat m.in. kultury, historii, partycypacji, społeczeństwa, gospodarki, transportu, budownictwa, strategii i polityki,
–    foresight I warsztaty design thinking,
–    wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta,
–    opracowanie rekomendacji rozwojowych dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania miasta,
–    spotkania z władzami miasta i urzędnikami wysokiego szczebla, a także z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa.
Odwiedź stronę internetową programu i dowiedz się więcej na temat Szkoły Liderów Miast.

Informacji na temat rekrutacji udziela Agnieszka Muras agnieszka.muras@szkola-liderow.pl.

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment