Szansa na nowe miejsca pracy

Szansa na nowe miejsca pracy

Samorządowcy z miasta oraz gminy Łomża podpisali w piątek 13 kwietnia w Warszawie list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu. Porozumienie o współpracy ma pomóc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy.

– Jestem dumny, że znaleźliśmy się w gronie niewielu polskich miast, które otrzymają wsparcie. Zainteresowanie Łomżą wśród potencjalnych inwestorów jest duże. Ze swojej strony musimy być już dziś przygotowani na tzw. bum inwestycyjny po otwarciu drogi ekspresowej S61 – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który od dłuższego czasu prowadził rozmowy przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu. W ramach podpisanego porozumienia Miasto Łomża zadeklarowało przygotowanie terenów inwestycyjnych (na obszarze od ul. Meblowej i ul. Cieślewskiego do zachodnich granic miasta) pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz objęcie nowych terenów miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei Gmina Łomża oprócz przygotowania terenów pod inwestycje ma też zapewnić wsparcie administracyjne, techniczne i doradcze. Podjęte mają być ponadto działania w celu opracowania pakietu ulg podatkowych dla przedsiębiorców. To wszystko pozwoli odpowiedzieć na oczekiwania inwestorów, którym zależy na przygotowanej infrastrukturze. – Jest to niewątpliwie duży krok do rozwoju ziemi łomżyńskiej. Są u nas świetne tereny inwestycyjne i bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy partnera, który pomoże nam wykorzystać ten potencjał – komentuje wójt gminy Łomża Piotr Kłys.

Podpisane porozumienie jest realizacją pierwszej fazy projektu ARP, który zakłada zwiększenie wykorzystania potencjału małych i średnich miast. Łomża została wytypowana jako jedna z siedmiu lokalizacji, które otrzymają rządowe wsparcie. – Dostrzegamy potencjał tego miasta – mówi pochodzący z grodu nad Narwią, prezes spółki Skarbu Państwa Marcin Chludziński. ARP ma informować przedsiębiorców o ofercie inwestycyjnej dostępnej w mieście i gminie Łomża. – “Małe ojczyzny” mają jeszcze sporo niewykorzystanych atutów, tylko dlatego, że przedsiębiorcom brakuje o nich wiedzy. Nasza współpraca pozwoli to zmienić – podsumowuje Chludziński.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment