Święto Policji i nadanie Sztandaru w Łomży

Święto Policji i nadanie Sztandaru w Łomży

W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku regionalne uroczystości w powiecie łomżyńskim, grajewskim, kolneńskim oraz zambrowskim rozpoczęły się wyjątkowym wydarzeniem – wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Helena Michalak, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą, zaproszeni goście, rodziny funkcjonariuszy oraz mieszkańcy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia łomżyńscy, grajewscy, kolneńscy oraz zambrowscy policjanci obchodzili dziś uroczystość 99-lecia policyjnej formacji. Uroczysty apel odbył się na Starym Rynku w Łomży. Poprzedzony został Mszą Świętą w Katedrze św. Michała Archanioła w Łomży, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej – Stanisław Stefanek.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Helena Michalak, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą. Udział wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji, innych służb mundurowych, duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Na placu, dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt flagi państwowej, głos zabrał gospodarz tej części uroczystości, Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz.

Po powitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców, w swoim przemówieniu podkreślił, że nadanie sztandaru łomżyńskiej komendzie to wielki zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodnicząca powołanego 5 kwietnia 2018 roku Społecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży Pani Agnieszka Muzyk, przekazała sztandar w imieniu społeczności ziemi łomżyńskiej Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który wręczył sztandar Komendantowi Miejskiemu Policji w Łomży. Następnie odbyła się uroczysta prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy łomżyńskiej komendy.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży wyróżnionych awansem zostało – 73, w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie – 29, w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie – 12 oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie – 26 funkcjonariuszy. Wręczono także 2 medale „Za długoletnią Służbę”, a także trzy odznaki „Zasłużony Policjant”. Awanse wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendant Głównego Policji nadinspektor Helena Michalak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Ponadto, w trakcie tegorocznych obchodów nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Łomży 2 radiowozów, w tym nieoznakowany pojazd marki BMW, zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020.

Święto Policji to najlepszy moment do podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za ich codzienne zaangażowanie. W przemówieniach podkreślano, że dzięki ciężkiej i pełnej poświęceń służbie 86% Polaków czuje się bezpiecznie, a aż 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. Podziękowano również wszystkim fundatorom sztandaru. Sztandar nadany Komendzie Miejskiej Policji w Łomży jest symbolem najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, honorze, godności i o obowiązkach.

Uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy oprawie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod kierownictwem kapelmistrza aspiranta sztabowego Waldemara Skotarskiego.

Policjanci z Wydziału Prewencji przygotowali dla mieszkańców stoisko profilaktyczne, gdzie promowana była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja „Moja Komenda”, a także można było uzyskać informacje dotyczące doboru do służby w Policji.

 

KMP Łomża

Related posts

Leave a Comment