Subsydiarność w różnych aspektach

Subsydiarność w różnych aspektach

O subsydiarności, jej uwarunkowaniach, regulacjach i praktykach w stulecie niepodległości Polski dyskutowano w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Swoje prelekcje wygłosiło wiele znakomitych osób ze świata nauki z kraju i zagranicy. Wśród zaproszonych gości znalazł się prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.

Międzynarodową konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Subsydiarność, czyli zasada pomocniczości jest we współczesnym świecie podstawą kształtowania ładu społecznego, ma wpływ na postrzeganie różnorodnych kwestii społecznych i gospodarczych, w takich obszarach jak wolny rynek i konkurencja, decentralizacja czy jednostki samorządu terytorialnego. Teoretycy wywodzą tę zasadę jeszcze ze starożytności od sposobu funkcjonowania demokracji greckiej, ale we współczesnym świecie jest ona ciągle istotna, wymieniona w traktacie z Maastricht, jak również w preambule konstytucji Rzeczypospolitej – mówiła dziekan dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP.

W uczelnianych progach pojawiło się 13 przedstawicieli ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Konferencję zainaugurował wykład o subsydiarności w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej, który wygłosił prof. Cezary Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej prelekcji podkreślał, że od wieków grupę potrzebującą wsparcia stanowili ludzie starzy, zniedołężniali czy samotni. W tę rolę często wcielał się Kościół, gdyż jak mówił “bezinteresowna pomoc potrzebującym była jednym z filarów etyki chrześcijańskiej”. – Miejsca schronienia stanowiły w głównej mierze szpitale, które w początkowo w XII i XIII wieku powstawały przy zakonach, a w następnych stuleciach w miastach – odnosił się do historii subsydiarności profesor z Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB. W kolejnych blokach tematycznych pokazano zasadę pomocniczości w aspekcie prawa, pomocy społecznej, ekonomii i zarządzania.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment