Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim

Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim

W dniach 19-20 października br. odbywa się w naszym mieście I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego. Uczestniczą w nim przedstawiciele 18 samorządów wchodzących w skład Łomżyńskiego Forum Samorządowego, przedsiębiorcy oraz delegacje zagraniczne miast partnerskich – uczestników Forum. Pierwszy dzień poświęcony został obliczom innowacyjności subregionu łomżyńskiego i wizji jego rozwoju.

Głównym organizatorem Forum Gospodarczego jest Łomżyńskie Forum Samorządowe. Jego prezes i zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk przypomniała, że powstało ono, aby z sukcesem podejmować starania o fundusze unijne, nieosiągalne dla pojedynczych podmiotów, a także by dbać o interesy zrzeszonych w nim miast i gmin. Podkreślała, że jest coś takiego, jak łomżyński, nieuchwytny czynnik, który w wielu sytuacjach decyduje o sukcesie ciekawych inicjatyw. – Myślę, że najważniejsze cechy tej łomżyńskości, to życzliwa i konsekwentna współpraca z partnerami, „niepopychanie” tych mniejszych, tylko służenie im radą oraz brak wzajemnych kompleksów – mówiła Agnieszka Muzyk zaznaczając, że każde z miast i gmin jest równym sobie małym centrum świata. – Dlatego możemy skutecznie współdziałać i myśleć o kolejnych przełożeniach pomysłów i pracy na sukcesy mieszkańców naszego regionu – dodawała. Zaznaczyła, że najcenniejszą wartością subregionu łomżyńskiego są ludzie. – Dzięki współpracy i odwadze samorządów spotykają się dzisiaj przedsiębiorcy, samorządowcy, administracja rządowa, by wspólnie przedstawić wizję rozwoju i oblicza innowacyjności naszego subregionu. To Forum ludzi, którzy koncentrują się na wykorzystaniu swoich szans – mówiła Agnieszka Muzyk.

Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaznaczył, że subregion łomżyński wyróżnia się wysoką aktywnością gospodarczą i inwestycyjną firm, a przedsiębiorcy z naszego regionu to liderzy innowacji w regionie podlaskim. Na potwierdzenie tych słów przytoczył dane jednego z banków, według których w 2015 roku 40 proc. firm z naszego regionu prowadziło inwestycje, 14 proc. wdrażało innowacje, w tym innowacje produktowe, zaś 14 proc. małych i mikro firm zajmowało się działalnością eksportową. – Celem głównym realizowanego przez nas Forum Gospodarczego jest promocja Polski poprzez subregion łomżyński, jako regionu kreatywnego i innowacyjnego, a wszystkich przedsiębiorców skupionych w naszym subregionie jako przedsiębiorców wiarygodnych oraz potencjalnych partnerów gospodarczych – mówił dziękując Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP za wsparcie projektu. Poinformował, że opracowywany jest plan rozwoju innowacji dla subregionu. – Mamy nadzieję, że będzie on takim wskazaniem kolejnych kierunków działań, celem dalszej promocji naszego terenu. Wykreowanie marki subregionu łomżyńskiego jest naszym priorytetem i będzie niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego, bo wizerunek odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu wzajemnych relacji na wszystkich poziomach: społecznym, politycznym i gospodarczym – mówił Wicestarosta Lech Marek Szabłowski.

Naturalnym liderem Łomżyńskiego Forum Samorządowego jest Miasto Łomża, jako centrum gospodarcze i edukacyjne regionu. Obecny na Forum Gospodarczym Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, że rozwój gospodarczy Łomży i regionu uzależniony jest od kondycji małych i średnich firm. – Dbać o nią powinni nie tylko sami przedsiębiorcy, ale i samorządy pomagające w realizacji nowych rozwiązań i ułatwiające działania rozwojowe – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski przypominając o podejmowanych działaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Wśród nich wymienił m.in. „Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus”, będący jego rozszerzeniem i uszczegółowieniem „Program Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz wchodzący w jego skład pakiet dla biznesu zawierający zwolnienia z podatków. Dziękował również wszystkim delegacjom zagranicznym za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w Forum Gospodarczym, a jego uczestnikom życzył wielu ciekawych wniosków oraz jak najlepszych wspomnień z Łomży.

Pierwszego dnia Forum Gospodarczego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyły się cztery prelekcje. Na pytanie o Polskę coraz bardziej innowacyjną starał się odpowiedzieć prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Kierownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu w Białymstoku. O integracji procesów jako wyzwaniu przyszłości mówił Marcin Kneć, Prezes Zarządu Automatyka Wschód Sp. z o.o. Na temat dyplomacji ekonomicznej mówiła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra Spraw Zagranicznych, a Rafał Mojsak z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przedstawił założenia strategii biznesowej dla subregionu łomżyńskiego. Po południu odbyły się wizyty studyjne delegacji krajowych i zagranicznych w firmach naszego regionu.

W piątek, drugiego dnia Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego, odbędą się targi wymiany doświadczeń i prezentacje firm i przedsiębiorstw z naszego regionu. Będzie miała miejsce także debata pod hasłem „MŚP Subregionu Łomżyńskiego solidnym partnerem współpracy międzynarodowej”. O konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej opowie Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa Marcin Chludziński, zaś Prezes firmy Phenicoptere Monika Żochowska opowie o ekspansji globalnej polskiego startupu na podstawie branży kosmetycznej.

I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego jest zadaniem publicznym współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017, komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment