Spotkanie władz miasta z dyrekcją szpitala

Spotkanie władz miasta z dyrekcją szpitala

Na początku tygodnia w łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego i jego zastępcy Andrzeja Garlickiego z Romanem Nojszewskim, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Rozmowa dotyczyła planowanych rozwiązań komunikacyjnych na ul. Piłsudskiego, mających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie szpitala.

– Szpital jest instytucją generującą duże natężenie ruchu. Niezwykle istotne jest, aby pogodzić obsługę komunikacyjną tej placówki z bezpieczeństwem na ulicy Piłsudskiego – podkreśla zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, przypominając o wielu wypadkach, do których w ostatnim czasie dochodziło w tym rejonie miasta. W trakcie spotkania uzgodniono, że obecny wjazd na teren szpitala zostanie pozostawiony jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych. Nowy powstanie natomiast w miejscu obecnie nieużytkowanego wyjazdu, zlokalizowanego przed przystankiem autobusowym. Na jego wysokości, w ciągu ul. Piłsudskiego, wykonane zostanie rondo, z wydzielonymi pasami prawoskrętu. Projekt przebudowy ulicy będzie uwzględniał plany dyrekcji szpitala odnośnie zmiany układu komunikacyjnego na terenie należącym do tej placówki. – Od początku nasza współpraca z władzami miasta układa mi się bardzo dobrze i cieszę się, że również w tej materii szybko osiągnęliśmy porozumienie – informuje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Roman Nojszewski.
Warto dodać, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Kazańską i budowę na nim sygnalizacji świetlnej oraz nawrotki przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską. Prace te zostaną wykonane jeszcze ze środków wygospodarowanych w tegorocznym budżecie miasta.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment