SP 1 z nową kuchnią i stołówką

SP 1 z nową kuchnią i stołówką

O całkowicie nowy pion żywieniowy wzbogaciła się Szkoła Podstawowa nr 1. Od listopada jej uczniowie będą mogli już spożywać zdrowe posiłki przygotowywane na miejscu, a nie dowożone z innej części miasta. To jednak nie jedyne inwestycje zrealizowane w tej placówce od momentu powstania po reformie edukacyjnej.

W piątek 26 października 2018 r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia i poświecenia nowej kuchni i stołówki. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Krystyna Kamińska podkreślała, że nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie władz miasta, które ze zrozumieniem podeszły do obowiązku zapewnienia w szkole podstawowej wyżywienia, za co podziękowała prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu i Radzie Miejskiej. – Nasza szkoła spotkała się z ogromną życzliwością od momentu powstania 1 września 2017 r. Dzięki przychylności władz miasta mamy pięknie wyremontowany segment A, pomieszczenia sal lekcyjnych klas 1-3, oddziałów przedszkolnych i świetlicy szkolnej oraz zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej nr 1. To wszystko umożliwia funkcjonowanie naszej szkoły, ale również stanowi zapewnienie najlepszych warunków dla jej pracy – mówiła dyrektor Krystyna Kamińska. W ubiegłym roku na modernizację pionu sportowego wydatkowano 570 tys. zł, zaś prace w segmencie A wyniosły 680 tys. zł. W tym roku za kwotę 1,2 mln zł zmodernizowano pion żywieniowy.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przypomniał, że wspólnie z Radą Miejską podejmowane są działania, mające na celu wprowadzanie w placówkach oświatowych zdrowego żywienia i modernizację pionów kuchennych. W latach 2016-2017 tego typu inwestycje zostały zrealizowane w Przedszkolu Publicznym nr 10 oraz Szkołach Podstawowych nr 7, 9 i 10, na co łącznie z budżetu miasta przeznaczono około 4 mln 660 tys. zł. – Wiemy, jakie kolejne plany ma dyrekcja i cała społeczność szkoły, że oczekujecie boiska i na pewno tym tematem z radnymi się zajmiemy – zadeklarował prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując radnym za przychylne podejście i zabezpieczanie na tego typu cele środków w budżecie miasta.

Poseł na Sejm Bernadeta Krynicka zauważyła, że prezydent dba o wszystkie grupy społeczne, a ta inwestycje jest w to co najważniejsze, czyli w zdrowie, na które wpływ ma odpowiednie odżywianie. – Mamy nowoczesną, zbudowaną od podstaw kuchnię, która gwarantuje zdrowe żywienie. Musimy inwestować w zdrowie naszych dzieci poprzez żywienie, bo one kiedyś nas zastąpią – powiedziała posłanka Bernadeta Krynicka przypominając również o konieczności dbania o ich rozwój fizyczny, co w naszym mieście także jest realizowane.

W imieniu Rady Miejskiej gratulacje dyrekcji i życzenia uczniom złożyła wiceprzewodnicząca Alicja Konopka. Podkreśliła, że najważniejszymi inwestycjami są te w dzieci, które stanowią przyszłość naszego miasta i kraju.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki cieszył się, że ta kadencja kończy się takim akcentem. – Przy wymienianiu zrealizowanych dróg i innych inwestycji gdzieś umykała ta sprawa zadbania o środowisko szkolne. A zrobiliśmy tych inwestycji bardzo wiele – mówił podkreślając, że otwarcie tego pionu żywieniowego pokazuje pewną wrażliwość i spojrzenie całościowe na miasto, które prezentował prezydent i jego pracownicy w Ratuszu. – Staraliśmy się zadbać o każdą dzielnicę i każdy element podnosząc komfort życia mieszkańców – powiedział Andrzej Garlicki. Opowiedział, że widząc co tu było przed remontem był przerażony, że można było do takiego stanu dopuścić jedną z najważniejszych łomżyńskich placówek oświatowych. – Dzisiaj jest to inna szkoła i dzięki tym inwestycjom może ona sprawnie funkcjonować – podkreślił Andrzej Garlicki.

Nową kuchnię i stołówkę poświęcił ks. Jerzy Abramowicz, proboszcz pobliskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Uroczystość uświetnił występ uczniów o zdrowym żywieniu. Na jej zakończenie miało miejsce zwiedzanie szkoły.

W ramach modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 1 zdemontowano stare instalacje i urządzenia kuchenne oraz nieużytkowaną windę towarową. Rozebrano stare i wykonano nowe ściany działowe, posadzki i stolarkę drzwiową. Wymieniono instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i wentylacyjną z odzyskiem ciepła, oprawy oświetleniowe na energooszczędne, a także instalację elektryczną dostosowując ją do zasilania nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń kuchennych. Wybudowano rozdzielnicę kuchenną wraz z wyposażeniem oraz rozdzielnicę w wentylatorni. Zrealizowano roboty tynkarskie i malarskie ścian i sufitów. Zakupiono i zamontowano urządzenia kuchenne oraz przeprowadzono remont separatora tłuszczów.

 

UM Łomża

Related posts

Leave a Comment